شیرین عسل
کیک اسفنجی دو رنگ با کرم وانیل و کاکائو های کیک 50 گرمی شیرین عسل
کیک اسفنجی دو رنگ با کرم وانیل و کاکائو های کیک 50 گرمی شیرین عسل

1,000 تومان خرید

شیرین عسل
شوکوکیک نارگیلی با روکش شکلات 2عددی شیرین عسل
شوکوکیک نارگیلی با روکش شکلات 2عددی شیرین عسل

1,000 تومان خرید

آشنا
کیک دونینی نارگیلی آشنا
کیک دونینی نارگیلی آشنا

1,000 تومان خرید

فورنی
کیک دونات 80 گرمی فورنی
کیک دونات 80 گرمی فورنی

1,000 تومان خرید

سالمین
کیک تی تاپ 50 گرمی سالمین
کیک تی تاپ 50 گرمی سالمین

11,500 تومان خرید

نوشین لاهیجان
کلوچه رژیمی 4 عددی 60 بسته نوشین
کلوچه رژیمی 4 عددی 60 بسته نوشین

120,000 تومان خرید

آشنا
کیک شوکو وان کاکائویی آشنا
کیک شوکو وان کاکائویی آشنا

1,500 تومان خرید

درنا
کیک عروسکی آلبالویی درنا
کیک عروسکی آلبالویی درنا

1,500 تومان خرید

درنا
کیک عروسکی کرم کاکائویی درنا
کیک عروسکی کرم کاکائویی درنا

1,500 تومان خرید

درنا
کیک کشمشی گلدن درنا
کیک کشمشی گلدن درنا

1,500 تومان خرید

آشنا
کاپ کیک پرتقالی آشنا
کاپ کیک پرتقالی آشنا

1,500 تومان خرید

شیرین عسل
کیک دو رنگ با مغزکرم کاکائویی-فندقی تاینی 3گرمی شیرین عسل
کیک دو رنگ با مغزکرم کاکائویی-فندقی تاینی 3گرمی شیرین عسل

1,500 تومان خرید

درنا
کیک بزرگ کاکائویی درنا
کیک بزرگ کاکائویی درنا

2,000 تومان خرید

نادری
استروپ وافل کاراملی 40 گرمی نادری
استروپ وافل کاراملی 40 گرمی نادری

2,000 تومان خرید

نادری
استروپ وافل عسلی 40 گرمی نادری
استروپ وافل عسلی 40 گرمی نادری

2,000 تومان خرید

نظری
کیک قلبی تزئین شده با شکلات و دراژه 55 گرمی نظری
کیک قلبی تزئین شده با شکلات و دراژه 55 گرمی نظری

2,000 تومان خرید

سایر
کیک روغنی با طعم پرتقال و تزئین کنجد 85 گرمی مرقوب
کیک روغنی با طعم پرتقال و تزئین کنجد 85 گرمی مرقوب

20,000 تومان خرید

خارجی
کیک برنج رایس کیک 200 گرمی خارجی
کیک برنج رایس کیک 200 گرمی خارجی

205,000 تومان خرید

خارجی
دوکبوکی ساده یا تند لیوانی 140 گرمی خارجی
دوکبوکی ساده یا تند لیوانی 140 گرمی خارجی

248,000 تومان خرید

پچ پچ
کیک با مغز کاکائو 85 گرمی پچ پچ
کیک با مغز کاکائو 85 گرمی پچ پچ

3,000 تومان خرید

آشنا
شوکو کیک شکلاتی دو قلو آشنا
شوکو کیک شکلاتی دو قلو آشنا

3,000 تومان خرید

خارجی
کیک شکلاتی بروونی
کیک شکلاتی بروونی

3,000 تومان خرید

خارجی
کیک برنج رایس کیک 7 دانه 120 گرمی خارجی
کیک برنج رایس کیک 7 دانه 120 گرمی خارجی

318,000 تومان خرید

آشنا
کیک کمبی آشنا
کیک کمبی آشنا

3,500 تومان خرید

درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم وانیل 40 گرمی درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم وانیل 40 گرمی درنا

3,500 تومان خرید

درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم کاکائو 40 گرمی درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم کاکائو 40 گرمی درنا

3,500 تومان خرید

درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم پرتقالی 40 گرمی درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم پرتقالی 40 گرمی درنا

3,500 تومان خرید

درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم توت فرنگی 40 گرمی درنا
کیک برگر ( پن کیک ) با کرم توت فرنگی 40 گرمی درنا

3,500 تومان خرید

آشنا
کیک توپر کاپوچینو آشنا
کیک توپر کاپوچینو آشنا

3,500 تومان خرید

آشنا
کیک ویژه کشمشی آشنا
کیک ویژه کشمشی آشنا

4,000 تومان خرید

آشنا
کیک توپر توت فرنگی آشنا
کیک توپر توت فرنگی آشنا

4,000 تومان خرید

سایر
کلوچه زنجبیلی با شیره انگور 21 عددی نسترن
کلوچه زنجبیلی با شیره انگور 21 عددی نسترن

40,000 تومان خرید

کاله
مافین طلایی بدون گلوتن سلینو 40 گرمی کاله
مافین طلایی بدون گلوتن سلینو 40 گرمی کاله

43,000 تومان خرید

کاله
مافین کاکائویی بدون گلوتن سلینو 40 گرمی کاله
مافین کاکائویی بدون گلوتن سلینو 40 گرمی کاله

43,000 تومان خرید

نوشین لاهیجان
کلوچه نارگیلی 4 عددی نوشین
کلوچه نارگیلی 4 عددی نوشین

5,000 تومان خرید

نوشین لاهیجان
کلوچه گردویی ۴ عددی نوشین
کلوچه گردویی ۴ عددی نوشین

5,000 تومان خرید

درنا
کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120 گرمی درنا
کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120 گرمی درنا

5,200 تومان خرید

درنا
کاپ کیک برانی با مغز کاکائو گرم و سرد درنا
کاپ کیک برانی با مغز کاکائو گرم و سرد درنا

6,000 تومان خرید

کاله
کیک صبحانه وانیلی بدون گلوتن 190 گرمی سلینو کاله
کیک صبحانه وانیلی بدون گلوتن 190 گرمی سلینو کاله

60,000 تومان خرید

کیندر
کیک 39 گرمی 10 عددی کیندر
کیک 39 گرمی 10 عددی کیندر

600,000 تومان خرید

کاله
کیک صبحانه کاکائویی بدون گلوتن 190 گرمی سلینو کاله
کیک صبحانه کاکائویی بدون گلوتن 190 گرمی سلینو کاله

70,000 تومان خرید

چی توز
شیرینی مغزدار خرمایی 35 گرمی چی پف
شیرینی مغزدار خرمایی 35 گرمی چی پف

800 تومان خرید

شیرین عسل
کیک کاکائویی با مغزی کرم کاکائو های بای 60 گرمی شیرین عسل
کیک کاکائویی با مغزی کرم کاکائو های بای 60 گرمی شیرین عسل

9,000 تومان خرید

شیرین عسل
کیک وانیلی دورنگ با مغزی کرم کاکائو های بای 60 گرمی شیرین عسل
کیک وانیلی دورنگ با مغزی کرم کاکائو های بای 60 گرمی شیرین عسل

9,600 تومان خرید