کندو
شیرینی زبان تازه 200 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد
شیرینی زبان تازه 200 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد

12,000 تومان خرید

کندو
نان خامه ای تازه 200 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد
نان خامه ای تازه 200 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد

15,000 تومان خرید

سایر
شیرینی کاک ساده  تازه
شیرینی کاک ساده تازه

155,000 تومان خرید

ای دو
تل کادایف شیرین خشک زعفرانی 350 گرمی ای دو
تل کادایف شیرین خشک زعفرانی 350 گرمی ای دو

21,000 تومان خرید

سایر
شیرینی نخودچی 200 گرمی مرقوب
شیرینی نخودچی 200 گرمی مرقوب

25,000 تومان خرید

گرجی
شیرینی رژیمی بدون شکر حاوی سبوس گندم 380 گرمی گرجی
شیرینی رژیمی بدون شکر حاوی سبوس گندم 380 گرمی گرجی

30,000 تومان خرید

سایر
شیرینی بدون گلوتن سلامت
شیرینی بدون گلوتن سلامت

300,000 تومان خرید

کندو
باقلوا استانبولی پسته ای 1000 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد
باقلوا استانبولی پسته ای 1000 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد

300,000 تومان خرید

ساعدی نیا
ترافل سوهان 380 گرمی ساعدی نیا
ترافل سوهان 380 گرمی ساعدی نیا

329,000 تومان خرید

کندو
لوکوم بدون مغز ساده ترکیه ای میوه ای میکس 200 گرمی کندو
لوکوم بدون مغز ساده ترکیه ای میوه ای میکس 200 گرمی کندو

36,000 تومان خرید

کندو
لوکوم مغز دار ترکیه ای میکس 200 گرمی کندو
لوکوم مغز دار ترکیه ای میکس 200 گرمی کندو

39,000 تومان خرید

سایر
بسته ی ترکیبی باقلوای ترکیه ای 1000 گرمی تازه
بسته ی ترکیبی باقلوای ترکیه ای 1000 گرمی تازه

432,000 تومان خرید

سایر
سوهان کره ای همراه با پسته تک نفره 50 گرمی وتین
سوهان کره ای همراه با پسته تک نفره 50 گرمی وتین

4,500 تومان خرید

کندو
زولبیا و بامیه 200 گرمی کندو
زولبیا و بامیه 200 گرمی کندو

45,000 تومان خرید

ساعدی نیا
سوهان با مغز پسته ساده 500 گرمی ساعدی نیا
سوهان با مغز پسته ساده 500 گرمی ساعدی نیا

45,000 تومان خرید

سایر
شیرینی زبان مینیاتوری ریز 400 گرمی تازه
شیرینی زبان مینیاتوری ریز 400 گرمی تازه

55,000 تومان خرید

خارجی
موچی کیک برنجی شیرینی سنتی ژاپن 18 عددی خارجی
موچی کیک برنجی شیرینی سنتی ژاپن 18 عددی خارجی

600,000 تومان خرید

سایر
شیرینی نان برنجی 2000 گرمی تازه
شیرینی نان برنجی 2000 گرمی تازه

668,000 تومان خرید

سایر
نان خرمایی 500 گرمی تازه
نان خرمایی 500 گرمی تازه

75,000 تومان خرید

ساعدی نیا
سوهان گز 200 گرمی ساعدی نیا
سوهان گز 200 گرمی ساعدی نیا

79,000 تومان خرید

شیررضا
قاووت پسته ای 250گرمی شیررضا
قاووت پسته ای 250گرمی شیررضا

90,000 تومان خرید