سایر
تخم کبک 6 عددی تازه
تخم کبک 6 عددی تازه

15,000 تومان خرید

سایر
تخم مرغ 6 عددی
تخم مرغ 6 عددی

16,000 تومان خرید

کندو
پودر سفیده تخم مرغ 1000 گرمی کندو
پودر سفیده تخم مرغ 1000 گرمی کندو

1,700,000 تومان خرید

سایر
تخم مرغ 9 عددی
تخم مرغ 9 عددی

25,000 تومان خرید

سایر
سفیده تخم مرغ پاستوریزه 15 کیلویی مرقوب
سفیده تخم مرغ پاستوریزه 15 کیلویی مرقوب

2,620,000 تومان خرید

سایر
15 کیلو سفیده خالص و خام تخم مرغ مرقوب
15 کیلو سفیده خالص و خام تخم مرغ مرقوب

2,620,000 تومان خرید

سایر
سفیده خالص و خام تخم مرغ 15 کیلویی مرقوب
سفیده خالص و خام تخم مرغ 15 کیلویی مرقوب

2,620,000 تومان خرید

کندو
پودر سفیده یا زرده تخم مرغ 1000 گرمی اعلا
پودر سفیده یا زرده تخم مرغ 1000 گرمی اعلا

2,800,000 تومان خرید

سایر
تخم بلدرچین 12 عددی مرقوب
تخم بلدرچین 12 عددی مرقوب

30,000 تومان خرید

تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ تلاونگ

35,000 تومان خرید

تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ با فلفل تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ با فلفل تلاونگ

35,000 تومان خرید

تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ با سبزیجات تلاونگ
6 عدد سفیده خالص و پخته تخم مرغ با سبزیجات تلاونگ

35,000 تومان خرید

سایر
تخم مرغ دو زرده 12 عددی محلی مرقوب
تخم مرغ دو زرده 12 عددی محلی مرقوب

440,000 تومان خرید

سایر
تخم مرغ رسمی 10 عددی آمل
تخم مرغ رسمی 10 عددی آمل

90,000 تومان خرید