چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

ملارد
قارچ 200 گرمی ملارد
قارچ 200 گرمی ملارد

10,000 تومان خرید

کندو لوکس
قارچ گانودرما خشک شده 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
قارچ گانودرما خشک شده 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

140,000 تومان خرید

ملارد
قارچ دکمه ای ( قارچ مینیاتوری کوچک ) 200 گرمی ملارد
قارچ دکمه ای ( قارچ مینیاتوری کوچک ) 200 گرمی ملارد

17,000 تومان خرید

ملارد
قارچ 400 گرمی ملارد
قارچ 400 گرمی ملارد

21,000 تومان خرید

ملارد
قارچ اسلایس شده 1000 گرمی ملارد
قارچ اسلایس شده 1000 گرمی ملارد

25,000 تومان خرید

خارجی
قارچ شیتاکه خشک ( شیتاکی ) 200 گرمی خارجی
قارچ شیتاکه خشک ( شیتاکی ) 200 گرمی خارجی

330,000 تومان خرید

ملارد
قارچ اسلایس شده 500 گرمی ملارد
قارچ اسلایس شده 500 گرمی ملارد

35,000 تومان خرید

راوک
جوانه شبدر 350 گرمی راوک
جوانه شبدر 350 گرمی راوک

4,200 تومان خرید

سایر
جوانه میکس ترکیبی 200 گرمی تازه
جوانه میکس ترکیبی 200 گرمی تازه

4,500 تومان خرید

راوک
جوانه گندم 200 گرمی راوک
جوانه گندم 200 گرمی راوک

4,550 تومان خرید

کندو
قارچ قهوه ای 500 گرمی کندو
قارچ قهوه ای 500 گرمی کندو

75,000 تومان خرید

راوک
جوانه ماش 350 گرمی راوک
جوانه ماش 350 گرمی راوک

8,000 تومان خرید