کندو
سینه مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
سینه مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

142,000 تومان خرید

کندو
کبک درسته با پوست دو عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد
کبک درسته با پوست دو عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد

185,000 تومان خرید

کندو
ران و بالا ران مرغ بدون پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ران و بالا ران مرغ بدون پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

210,000 تومان خرید

کندو
بلدرچین درسته با پوست 800 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
بلدرچین درسته با پوست 800 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

250,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب زعفرانی بی استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
جوجه کباب زعفرانی بی استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

250,000 تومان خرید

کندو
بال و کتف زعفرانی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
بال و کتف زعفرانی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

25,800 تومان خرید

کندو
ساق مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ساق مرغ بدون پوست با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

290,000 تومان خرید

کندو
گوشت مرغ سبز ( کامل ران یا سینه یا فیله ) کندو
گوشت مرغ سبز ( کامل ران یا سینه یا فیله ) کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده برزیلی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده برزیلی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده گریل تابستانی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده گریل تابستانی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده قرمز و دودی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده قرمز و دودی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده ایتالیایی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده ایتالیایی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط ترش یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط ترش یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مکزیکی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مکزیکی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده ماستی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده ماستی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده ماسالا یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده ماسالا یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط اسپایسی تند یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط اسپایسی تند یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط سبزیجات یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط سبزیجات یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط سیر و کره یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط سیر و کره یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده لاری یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده لاری یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده فسنجونی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده فسنجونی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده عشایری یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده عشایری یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط باربیکیو یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط باربیکیو یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده چیپوتله یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده چیپوتله یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده فرانسوی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده فرانسوی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده گیلکی یک کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده گیلکی یک کیلویی کندو

300,000 تومان خرید

کندو
جگر مرغ 5 کیلویی کندو تحویل 24ساعته
جگر مرغ 5 کیلویی کندو تحویل 24ساعته

320,000 تومان خرید

کندو
گوشت بوقلمون ( کامل ران یا سینه ) کندو
گوشت بوقلمون ( کامل ران یا سینه ) کندو

500,000 تومان خرید

کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط میکس سه کیلویی کندو
جوجه کباب مرینیت شده مخلوط میکس سه کیلویی کندو

700,000 تومان خرید

کندو
ران و بالا ران مرغ با پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ران و بالا ران مرغ با پوست یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

81,000 تومان خرید

کندو
مرغ درسته با پوست کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
مرغ درسته با پوست کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

85,000 تومان خرید

کندو
فیله بدون پوست بی استخوان مرغ یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
فیله بدون پوست بی استخوان مرغ یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

85,000 تومان خرید

کندو
جوجه با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
جوجه با استخوان یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

97,500 تومان خرید