چی توز
کرانچی پنیری متوسط 92 گرمی چی توز
کرانچی پنیری متوسط 92 گرمی چی توز

10,000 تومان خرید

چی توز
کرانچی پنیری متوسط 92 گرمی چی توز
کرانچی پنیری متوسط 92 گرمی چی توز

10,000 تومان خرید

چی توز
کرانچی فلفلی متوسط 92 گرمی چی توز
کرانچی فلفلی متوسط 92 گرمی چی توز

10,000 تومان خرید

لینا
اسنک بادام زمینی لینا
اسنک بادام زمینی لینا

10,000 تومان خرید

چی توز
اسنک موتوری کوچک متوسط چی توز
اسنک موتوری کوچک متوسط چی توز

12,000 تومان خرید

چی توز
چیپس با طعم لیمو ترش متوسط چی توز
چیپس با طعم لیمو ترش متوسط چی توز

1,500 تومان خرید

چی توز
چیپس کریسپی باطعم سرکه بالزامیک 65 گرمی چی توز
چیپس کریسپی باطعم سرکه بالزامیک 65 گرمی چی توز

1,500 تومان خرید

مزمز
چيپس با طعم قارچ و خامه مزمز
چيپس با طعم قارچ و خامه مزمز

1,500 تومان خرید

مینو
پفک نمکی مینو
پفک نمکی مینو

15,000 تومان خرید

سایر
پفک سویق غلات کیلویی سلامت
پفک سویق غلات کیلویی سلامت

160,000 تومان خرید

سایر
چیپس سنتی دهه شصت نمکی
چیپس سنتی دهه شصت نمکی

18,000 تومان خرید

چی توز
چیپس پاپس با طعم پنیر چدار 55 گرمی چی توز
چیپس پاپس با طعم پنیر چدار 55 گرمی چی توز

2,000 تومان خرید

چی توز
چیپس پاپس با طعم هالوپینو 55 گرمی چی توز
چیپس پاپس با طعم هالوپینو 55 گرمی چی توز

2,000 تومان خرید

چی توز
چیپس فلفلی متوسط چی توز
چیپس فلفلی متوسط چی توز

2,000 تومان خرید

چی توز
چیپس پاپس با طعم سرکه بالزامیک 55 گرمی چی توز
چیپس پاپس با طعم سرکه بالزامیک 55 گرمی چی توز

2,000 تومان خرید

بیوگلز
چیپس پنیر ناچو بیوگلز
چیپس پنیر ناچو بیوگلز

20,000 تومان خرید

بیوگلز
چیپس گوجه فرنگي تند اسپانیایی بیوگلز
چیپس گوجه فرنگي تند اسپانیایی بیوگلز

20,000 تومان خرید

خارجی
چیپس جلبک با طعم های مختلف 5 گرمی خارجی
چیپس جلبک با طعم های مختلف 5 گرمی خارجی

210,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم اورجینال 161گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم اورجینال 161گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم نمکی با سدیم کم 169گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم نمکی با سدیم کم 169گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم باربیکیو 169گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم باربیکیو 169گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم هالوپینو 169گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم هالوپینو 169گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم سرکه نمکی 161گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم سرکه نمکی 161گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم کچاپ 161گرمی قوطی پرینگلز
چیپس سیب زمینی و گندم با طعم کچاپ 161گرمی قوطی پرینگلز

220,000 تومان خرید

خارجی
چیپس ترافل و فلفل قوطی خارجی
چیپس ترافل و فلفل قوطی خارجی

239,000 تومان خرید

خارجی
چیپس آووکادو قوطی خارجی
چیپس آووکادو قوطی خارجی

239,000 تومان خرید

لینا
ذرت پوست گیری شده و حجیم شده با طعم سرکه بالزامیک کوچک لینا
ذرت پوست گیری شده و حجیم شده با طعم سرکه بالزامیک کوچک لینا

2,500 تومان خرید

چی توز
اسنک طلایی چی توز
اسنک طلایی چی توز

27,000 تومان خرید

سایر
اسنک ذرت ترکی آتشین 200 گرمی کندو
اسنک ذرت ترکی آتشین 200 گرمی کندو

27,000 تومان خرید

کندو
اسنک یا پفک سرخ کردنی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
اسنک یا پفک سرخ کردنی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

29,000 تومان خرید

کندو
اسنک یا پفک سرخ کردنی هندی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
اسنک یا پفک سرخ کردنی هندی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

29,000 تومان خرید

مزمز
چیپس سنتی دل مزه با طعم فلفل سیاه مزمز
چیپس سنتی دل مزه با طعم فلفل سیاه مزمز

30,000 تومان خرید

یامی
چیپس با طعم پنیر چدار قوطی یامی
چیپس با طعم پنیر چدار قوطی یامی

3,500 تومان خرید

یامی
چیپس با طعم خامه و سبزیجات قوطی یامی
چیپس با طعم خامه و سبزیجات قوطی یامی

3,500 تومان خرید

یامی
چیپس با طعم سس کچاب قوطی یامی
چیپس با طعم سس کچاب قوطی یامی

3,500 تومان خرید

یامی
چیپس با طعم ماست و موسیر قوطی یامی
چیپس با طعم ماست و موسیر قوطی یامی

3,500 تومان خرید

مزمز
سوپر چیپس ساده 230 گرمی مزمز
سوپر چیپس ساده 230 گرمی مزمز

37,000 تومان خرید

لینا
اسنک توپی سوپر 70 گرمی لینا
اسنک توپی سوپر 70 گرمی لینا

4,000 تومان خرید

سایر
پاپ کرن 135 گرمی نمکی
پاپ کرن 135 گرمی نمکی

45,000 تومان خرید

سایر
اسنک هندی 100 گرمی
اسنک هندی 100 گرمی

5,000 تومان خرید

چی توز
اسنک حجیم شده بلغور ذرت با طعم پنیر برانچی 50 گرمی چی توز
اسنک حجیم شده بلغور ذرت با طعم پنیر برانچی 50 گرمی چی توز

5,000 تومان خرید

چی توز
اسنک طلایی کوچک 75 گرمی چی توز
اسنک طلایی کوچک 75 گرمی چی توز

5,000 تومان خرید

چی توز
پاپ کرن کره ای چی توز
پاپ کرن کره ای چی توز

5,000 تومان خرید

لینا
ذرت پوست گیری شده و حجیم شده با طعم پنیر بزرگ لینا
ذرت پوست گیری شده و حجیم شده با طعم پنیر بزرگ لینا

5,000 تومان خرید

مینو
پفک مینو
پفک مینو

5,000 تومان خرید

لینا
اسنک مینی از بسته به دهان 37 گرمی لینا
اسنک مینی از بسته به دهان 37 گرمی لینا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت تردیلا
چیپس برگ ذرت تردیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت سالسا 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت سالسا 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت پنیری 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت پنیری 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت کنجدی 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت کنجدی 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت تنوری 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت تنوری 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت مکزیکی 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت مکزیکی 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت پیاز جعفری 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت پیاز جعفری 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت کم نمک 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت کم نمک 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

ترددیلا
چیپس برگ ذرت با طعم ماست موسیر 10 گرمی ترددیلا
چیپس برگ ذرت با طعم ماست موسیر 10 گرمی ترددیلا

5,000 تومان خرید

چاکلز
اسنک فنری با طعم پنیر چاکلز
اسنک فنری با طعم پنیر چاکلز

5,000 تومان خرید

چاکلز
اسنک لوله ای با طعم پنیر چاکلز
اسنک لوله ای با طعم پنیر چاکلز

5,000 تومان خرید

چاکلز
 اسنک سه گوش با طعم پنیر چاکلز
اسنک سه گوش با طعم پنیر چاکلز

5,000 تومان خرید

چاکلز
اسنک توپی و حلقه ای با طعم پنیر چاکلز
اسنک توپی و حلقه ای با طعم پنیر چاکلز

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک فلفل شیرین تایلندی یامی
اسنک فلفل شیرین تایلندی یامی

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک پاپریکا کبابی یامی
اسنک پاپریکا کبابی یامی

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک چیز برگر یامی
اسنک چیز برگر یامی

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک سبزیجات استوایی یامی
اسنک سبزیجات استوایی یامی

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک ذرت مکزیکی یامی
اسنک ذرت مکزیکی یامی

5,000 تومان خرید

یامی
اسنک پنیر خامه ای فرانسوی یامی
اسنک پنیر خامه ای فرانسوی یامی

5,000 تومان خرید

چی توز
پاپ کرن با طعم کچاپ چی توز
پاپ کرن با طعم کچاپ چی توز

5,500 تومان خرید

سایر
پاپ کرن با طعم پنیر
پاپ کرن با طعم پنیر

5,500 تومان خرید

سایر
پاپکورن کاراملی و پنیری توپی تو
پاپکورن کاراملی و پنیری توپی تو

6,000 تومان خرید

چی توز
چی پلت با طعم سرکه چی توز
چی پلت با طعم سرکه چی توز

6,000 تومان خرید

مزمز
چیپس سرکه متوسط مزمز
چیپس سرکه متوسط مزمز

6,000 تومان خرید

مزمز
چیپس پیاز جعفری متوسط مزمز
چیپس پیاز جعفری متوسط مزمز

6,000 تومان خرید

مزمز
چیپس ساده متوسط مزمز
چیپس ساده متوسط مزمز

6,000 تومان خرید

مزمز
چیپس لیمویی متوسط مزمز
چیپس لیمویی متوسط مزمز

6,000 تومان خرید

مزمز
چیپس خلالی متوسط مزمز
چیپس خلالی متوسط مزمز

7,000 تومان خرید

چی توز
چیپس ساده پذیرایی چی توز
چیپس ساده پذیرایی چی توز

7,000 تومان خرید

چی توز
اسنک موتوری بزرگ 255 گرمی چی توز
اسنک موتوری بزرگ 255 گرمی چی توز

7,000 تومان خرید

چی توز
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز

8,000 تومان خرید

چی توز
کتل چیپس فلفلی چی توز
کتل چیپس فلفلی چی توز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس با طعم پنیر دودی مزمز
مزه چیپس با طعم پنیر دودی مزمز

8,000 تومان خرید

چی توز
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز

8,000 تومان خرید

چی توز
کتل چیپس نمکی چی توز
کتل چیپس نمکی چی توز

8,000 تومان خرید

چی توز
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو چی توز
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو چی توز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس هالوپینو متوسط مزمز
مزه چیپس هالوپینو متوسط مزمز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس ساده نمکی متوسط مزمز
مزه چیپس ساده نمکی متوسط مزمز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس باطعم چیلی متوسط مزمز
مزه چیپس باطعم چیلی متوسط مزمز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس باطعم سرکه بالزامیک متوسط مزمز
مزه چیپس باطعم سرکه بالزامیک متوسط مزمز

8,000 تومان خرید

مزمز
مزه چیپس باطعم سالسا متوسط مزمز
مزه چیپس باطعم سالسا متوسط مزمز

8,000 تومان خرید

لینا
لینا لوله ای با طعم پنیر لینا
لینا لوله ای با طعم پنیر لینا

8,000 تومان خرید

سایر
3 پاکت ذرت کره ای آماده طبخ در ماکروویو 123
3 پاکت ذرت کره ای آماده طبخ در ماکروویو 123

94,000 تومان خرید