کندو
ته چین مرغ 150 گرمی کندو
ته چین مرغ 150 گرمی کندو

32,000 تومان خرید

کندو
دلمه برگ مو لقمه ای 150 گرمی کندو
دلمه برگ مو لقمه ای 150 گرمی کندو

89,500 تومان خرید

کندو
پیراشکی سبزیجات و اسنک قارچ و پنیر 300 گرمی کندو
پیراشکی سبزیجات و اسنک قارچ و پنیر 300 گرمی کندو

35,000 تومان خرید

کندو
سوشی شریمپ تمپورا (میگو سوخاری) رول 16 تیکه ای کندو
سوشی شریمپ تمپورا (میگو سوخاری) رول 16 تیکه ای کندو

770,000 تومان خرید