بدر
پرورده زیتون و بادمجان 270 گرمی بدر
پرورده زیتون و بادمجان 270 گرمی بدر

11,800 تومان خرید

مهرام
زیتون 650 گرمی مهرام
زیتون 650 گرمی مهرام

17,700 تومان خرید

کندو
زیتون شور بی هسته باز 200 گرمی بهداشتی
زیتون شور بی هسته باز 200 گرمی بهداشتی

18,000 تومان خرید

خارجی
زیتون شور اسلایس شده خارجی
زیتون شور اسلایس شده خارجی

22,000 تومان خرید

بدر
زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر
زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر

26,500 تومان خرید

محسن
زیتون بدون هسته با مغز فلفل دلمه ای محسن
زیتون بدون هسته با مغز فلفل دلمه ای محسن

26,800 تومان خرید

محسن
زیتون بدون هسته با مغز سیر خام محسن
زیتون بدون هسته با مغز سیر خام محسن

27,800 تومان خرید

محسن
زیتون بدون هسته با مغز بادام محسن
زیتون بدون هسته با مغز بادام محسن

27,800 تومان خرید

محسن
زیتون بدون هسته با مغز خیار شور محسن
زیتون بدون هسته با مغز خیار شور محسن

27,800 تومان خرید

محسن
زیتون شور سبز با هسته محسن
زیتون شور سبز با هسته محسن

27,800 تومان خرید

بدر
زیتون بدون هسته با مغز سیر خام 690 گرمی بدر
زیتون بدون هسته با مغز سیر خام 690 گرمی بدر

29,650 تومان خرید

خارجی
زیتون شور اسلایس شده خارجی
زیتون شور اسلایس شده خارجی

44,000 تومان خرید

سایر
کنسرو زیتون پرورده 50 گرمی مرقوب
کنسرو زیتون پرورده 50 گرمی مرقوب

6,800 تومان خرید

محسن
زیتون سیاه بدون هسته اعلا
زیتون سیاه بدون هسته اعلا

88,000 تومان خرید

سایر
زیتون سیاه با هسته مرقوب
زیتون سیاه با هسته مرقوب

90,000 تومان خرید

بدر
خیار شور 680 گرمی بدر
خیار شور 680 گرمی بدر

10,500 تومان خرید

بدر
خیار شور درجه یک بدر
خیار شور درجه یک بدر

10,500 تومان خرید

یک و یک
خيارشور یک و یک
خيارشور یک و یک

12,700 تومان خرید

کندو
خیار شور باز 500 گرمی کندو
خیار شور باز 500 گرمی کندو

15,900 تومان خرید

بدر
خیار شور سوپر ویژه ‌700 گرمی بدر
خیار شور سوپر ویژه ‌700 گرمی بدر

19,900 تومان خرید

یک و یک
خیار شور 1000 گرمی یک و یک
خیار شور 1000 گرمی یک و یک

22,000 تومان خرید

مهرام
خیار شور درجه یک 680گرمی
خیار شور درجه یک 680گرمی

54,000 تومان خرید

گل باز
خیارشور خاردار 680 گرمی گل باز
خیارشور خاردار 680 گرمی گل باز

90,500 تومان خرید

کندو
شور غوره غوره 1000 گرمی کندو
شور غوره غوره 1000 گرمی کندو

140,000 تومان خرید

کندو
شور مخلوط باز 500 گرمی کندو
شور مخلوط باز 500 گرمی کندو

15,500 تومان خرید

بدر
شور بامیه 700 گرمی بدر
شور بامیه 700 گرمی بدر

5,000 تومان خرید

بدر
شور مخلوط 700 گرمی بدر
شور مخلوط 700 گرمی بدر

5,500 تومان خرید

سایر
ترشی لبو 800 گرمی اعلا
ترشی لبو 800 گرمی اعلا

125,000 تومان خرید

گل باز
ترشی فلفل زنگوله ای 500 گرمی گل باز
ترشی فلفل زنگوله ای 500 گرمی گل باز

16,000 تومان خرید

بدر
ترشی مخلوط با سرکه ی بالزامیک 650 گرمی بدر
ترشی مخلوط با سرکه ی بالزامیک 650 گرمی بدر

16,500 تومان خرید

سایر
ترشی کیپر ( کاپاریس ) ویژه
ترشی کیپر ( کاپاریس ) ویژه

168,000 تومان خرید

گل باز
ترشی میکس مکزیکی 500 گرمی گل باز
ترشی میکس مکزیکی 500 گرمی گل باز

18,000 تومان خرید

خارجی
ترشی انبه 450 گرمی خارجی
ترشی انبه 450 گرمی خارجی

185,000 تومان خرید

بدر
ترشی فلفل هالوپینو 290 گرمی بدر
ترشی فلفل هالوپینو 290 گرمی بدر

19,000 تومان خرید

بدر
ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر

19,000 تومان خرید

خارجی
ترشی زنجبیل 310 گرمی خارجی
ترشی زنجبیل 310 گرمی خارجی

250,000 تومان خرید

دلوسه
فلفل پرورده 270 گرمی دلوسه
فلفل پرورده 270 گرمی دلوسه

3,500 تومان خرید

خارجی
ترشی ساقه زنجبیل 350 گرمی خارجی
ترشی ساقه زنجبیل 350 گرمی خارجی

388,000 تومان خرید

بدر
ترشی هفت بیجار 700گرمی بدر
ترشی هفت بیجار 700گرمی بدر

3,900 تومان خرید

خارجی
ترشی ریشه نیلوفر آبی 200گرمی خارجی
ترشی ریشه نیلوفر آبی 200گرمی خارجی

395,000 تومان خرید

بدر
ترشی کلم قرمز 700 گرمی بدر
ترشی کلم قرمز 700 گرمی بدر

4,500 تومان خرید

بدر
ترشی بادمجان کبابی نازخاتون 700 گرمی بدر
ترشی بادمجان کبابی نازخاتون 700 گرمی بدر

4,500 تومان خرید

خارجی
کیمچی 150گرمی خارجی
کیمچی 150گرمی خارجی

450,000 تومان خرید

بدر
ترشی مخلوط 700 گرمی بدر
ترشی مخلوط 700 گرمی بدر

4,950 تومان خرید

یک و یک
ترشی پوست لیمو 450 گرمی یک و یک
ترشی پوست لیمو 450 گرمی یک و یک

5,200 تومان خرید

بدر
ترشی فلفل700 گرمی بدر
ترشی فلفل700 گرمی بدر

5,300 تومان خرید

خارجی
ترشی پنیر و زیتون بی هسته در روغن زیتون 300 گرمی اوبا
ترشی پنیر و زیتون بی هسته در روغن زیتون 300 گرمی اوبا

61,000 تومان خرید

کندو
ترشی فلفل بیور کندو
ترشی فلفل بیور کندو

6,500 تومان خرید

بدر
ترشی پیاز 700 گرمی بدر
ترشی پیاز 700 گرمی بدر

6,900 تومان خرید

بدر
ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 290 گرمی بدر
ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 290 گرمی بدر

7,000 تومان خرید

خارجی
ترشی زنجبیل 1000 گرمی خارجی
ترشی زنجبیل 1000 گرمی خارجی

720,000 تومان خرید

سایر
ترشی موسیر مرقوب
ترشی موسیر مرقوب

11,800 تومان خرید

بدر
ترشی سیر مروارید 700 گرمی بدر
ترشی سیر مروارید 700 گرمی بدر

12,800 تومان خرید

بدر
ترشی سیر 700 گرمی بدر
ترشی سیر 700 گرمی بدر

13,800 تومان خرید

بدر
ترشی سیر حبه 700 گرمی بدر
ترشی سیر حبه 700 گرمی بدر

40,000 تومان خرید

بدر
سیر پرورده با گوجه فرنگی و فلفل 270 گرمی بدر
سیر پرورده با گوجه فرنگی و فلفل 270 گرمی بدر

6,600 تومان خرید