ب آ
شامی کباب 450 گرمی ب آ
شامی کباب 450 گرمی ب آ

10,900 تومان خرید

کاله
سمبوسه گوشت 450 گرمی کاله
سمبوسه گوشت 450 گرمی کاله

11,000 تومان خرید

کاله
شامی کباب 430 گرمی پمینا کاله
شامی کباب 430 گرمی پمینا کاله

11,000 تومان خرید

کاله
کباب لقمه گوشت 12 عددی 480 گرمی کاله
کباب لقمه گوشت 12 عددی 480 گرمی کاله

11,300 تومان خرید

کندو
سیب زمینی سوخاری نیمه آماده منجمد 10 کیلویی
سیب زمینی سوخاری نیمه آماده منجمد 10 کیلویی

1,250,000 تومان خرید

کاله
میگو سوخاری 300 گرمی کاله
میگو سوخاری 300 گرمی کاله

12,800 تومان خرید

کاله
توپک مرغ و پنیر 400 گرمی کاله
توپک مرغ و پنیر 400 گرمی کاله

12,900 تومان خرید

ب آ
کوفته خورشتی 450 گرمی ب آ
کوفته خورشتی 450 گرمی ب آ

14,500 تومان خرید

ب آ
فیله سوخاری 350 گرمی ب آ
فیله سوخاری 350 گرمی ب آ

15,500 تومان خرید

مارین
شنيسل مرغ 550 گرمي مارين
شنيسل مرغ 550 گرمي مارين

16,000 تومان خرید

ب آ
کتلت گوشت 450 گرمی ب آ
کتلت گوشت 450 گرمی ب آ

16,500 تومان خرید

ب آ
میگو سوخاری 250 گرمی ب آ
میگو سوخاری 250 گرمی ب آ

16,800 تومان خرید

سایر
کباب کوبیده گوشت 1000 گرمی تازه
کباب کوبیده گوشت 1000 گرمی تازه

180,000 تومان خرید

کاله
فیله ماهی سوخاری 450 گرمی کاله
فیله ماهی سوخاری 450 گرمی کاله

18,500 تومان خرید

کاله
فیله مرغ سوخاری 400 گرم کاله
فیله مرغ سوخاری 400 گرم کاله

18,500 تومان خرید

خارجی
اسپرینگ رول سبزیجات 25عددی خارجی
اسپرینگ رول سبزیجات 25عددی خارجی

215,000 تومان خرید

کندو
قارچ سوخاری نیمه آماده منجمد 10 کیلویی
قارچ سوخاری نیمه آماده منجمد 10 کیلویی

2,150,000 تومان خرید

مارین
فیش فینگر فیله ماهی 500 گرمی مارین
فیش فینگر فیله ماهی 500 گرمی مارین

22,000 تومان خرید

ب آ
ناگت مرغ 70درصد 250 گرمی ب آ
ناگت مرغ 70درصد 250 گرمی ب آ

29,600 تومان خرید

کاله
ناگت مرغ 300 گرمی کاله
ناگت مرغ 300 گرمی کاله

30,000 تومان خرید

ب آ
ناگت گوشت 250 گرمی ب آ
ناگت گوشت 250 گرمی ب آ

34,900 تومان خرید

کاله
ناگت گوشت 300 گرمی کاله
ناگت گوشت 300 گرمی کاله

35,000 تومان خرید

سایر
جوجه کباب فسنجانی 1000 گرمی تازه
جوجه کباب فسنجانی 1000 گرمی تازه

372,000 تومان خرید

کاله
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله

39,000 تومان خرید

کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرمی کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرمی کاله

45,000 تومان خرید

ب آ
بال مرغ تند - بوفالو وینگز 450 گرمی ب آ
بال مرغ تند - بوفالو وینگز 450 گرمی ب آ

47,500 تومان خرید

ب آ
بیفتک 480 گرمی ب آ
بیفتک 480 گرمی ب آ

48,500 تومان خرید

کاله
کوردون بلو کلاسیک 450 گرمی کاله
کوردون بلو کلاسیک 450 گرمی کاله

55,000 تومان خرید

ب آ
ناگت مرغ  70 درصد 450 گرمی ب آ
ناگت مرغ 70 درصد 450 گرمی ب آ

58,000 تومان خرید

کاله
فلافل 330 گرمی پمینا کاله
فلافل 330 گرمی پمینا کاله

6,400 تومان خرید

ب آ
مرغ KFC کنتاکی 450 گرمی ب آ
مرغ KFC کنتاکی 450 گرمی ب آ

73,000 تومان خرید

کاله
جوجه کباب تندوری ماسالا 800 گرمی پمینا کاله
جوجه کباب تندوری ماسالا 800 گرمی پمینا کاله

92,000 تومان خرید

کاله
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا کاله
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا کاله

94,000 تومان خرید

کاله
جوجه کباب بال 800 گرمی کاله
جوجه کباب بال 800 گرمی کاله

95,000 تومان خرید

کاله
جوجه کباب زعفرانی 800 گرمی كاله
جوجه کباب زعفرانی 800 گرمی كاله

95,500 تومان خرید

ب آ
کوکو سبزی 470 گرمی ب آ
کوکو سبزی 470 گرمی ب آ

9,610 تومان خرید

ب آ
کوکو سیب زمینی 500 گرمی ب آ
کوکو سیب زمینی 500 گرمی ب آ

9,700 تومان خرید