کندو
دسته سبزی تربچه کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی تربچه کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی شوید تازه کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی شوید تازه کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی ریحان کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی ریحان کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی نعنا تازه کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی نعنا تازه کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی ترخون کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی ترخون کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی جعفری کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی جعفری کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی گشنیز کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی گشنیز کندو تحویل 4 ساعت بعد

10,000 تومان خرید

کندو
چای کوهی توکلیجه پشمینه علف تازه 3000 گرمی کندو
چای کوهی توکلیجه پشمینه علف تازه 3000 گرمی کندو

1,400,000 تومان خرید

کندو لوکس
سوئیس چارد و سورل ( اسفناج رنگی ) 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
سوئیس چارد و سورل ( اسفناج رنگی ) 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

152,000 تومان خرید

کندو لوکس
علف لیمو لمون گراس 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
علف لیمو لمون گراس 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

1,600,000 تومان خرید

کندو لوکس
رازیانه تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
رازیانه تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

189,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی پیازچه کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی پیازچه کندو تحویل 4 ساعت بعد

19,000 تومان خرید

کندو لوکس
انسولین پلنت نهال کندو تحویل 24 ساعته
انسولین پلنت نهال کندو تحویل 24 ساعته

2,000,000 تومان خرید

سایر
سبزی خوردن 400 گرمی تازه و بهداشتی تحویل 4 ساعت بعد
سبزی خوردن 400 گرمی تازه و بهداشتی تحویل 4 ساعت بعد

32,900 تومان خرید

کندو لوکس
گل بگونیا خوراکی 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
گل بگونیا خوراکی 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

350,000 تومان خرید

کندو لوکس
کلم کیل ، کلم کالی ( نوعی کلم ) 500گرمی کندو تحویل 24 ساعته
کلم کیل ، کلم کالی ( نوعی کلم ) 500گرمی کندو تحویل 24 ساعته

370,000 تومان خرید

کندو
دسته سبزی اسفناج تازه 400 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
دسته سبزی اسفناج تازه 400 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

40,000 تومان خرید

کندو
مارچوبه تازه 10 کیلویی کندو
مارچوبه تازه 10 کیلویی کندو

4,400,000 تومان خرید

کندو لوکس
گل لادن خوراکی 50 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
گل لادن خوراکی 50 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

450,000 تومان خرید

کندو لوکس
کاهو فرانسوی تازه 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
کاهو فرانسوی تازه 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

470,000 تومان خرید

کندو
دسته برگ درخت انگور ( برگ مو تازه ) کندو
دسته برگ درخت انگور ( برگ مو تازه ) کندو

470,000 تومان خرید

کندو لوکس
چای ترش تازه 1000 گرمی کندو
چای ترش تازه 1000 گرمی کندو

530,000 تومان خرید

کندو لوکس
برگ بو 10 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
برگ بو 10 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

55,000 تومان خرید

کندو لوکس
جعفری فری 2000 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
جعفری فری 2000 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

550,000 تومان خرید

کندو
پیازچه پاک شده آماده 150 گرمی کندو
پیازچه پاک شده آماده 150 گرمی کندو

58,000 تومان خرید

کندو
بسته ترکیبی رزماری ، مریم گلی و آویشن تازه 100 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
بسته ترکیبی رزماری ، مریم گلی و آویشن تازه 100 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

65,000 تومان خرید

کندو لوکس
میکروگرین ریز سبزی میکس  3 عددی کندو
میکروگرین ریز سبزی میکس 3 عددی کندو

675,000 تومان خرید

کندو لوکس
نعناع سیب تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
نعناع سیب تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

77,000 تومان خرید

کندو لوکس
نعناع فلفلی تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
نعناع فلفلی تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

77,000 تومان خرید

کندو لوکس
نعناع موهیتو تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
نعناع موهیتو تازه 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

77,000 تومان خرید

شادکام
اسفناج تازه پاک شده و شسته شده 200 گرمی شادکام
اسفناج تازه پاک شده و شسته شده 200 گرمی شادکام

8,000 تومان خرید

کندو
ریحان ایتالیایی 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته
ریحان ایتالیایی 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته

88,000 تومان خرید

کندو لوکس
آویشن تازه 20گرمی کندو تحویل 24 ساعته
آویشن تازه 20گرمی کندو تحویل 24 ساعته

95,000 تومان خرید

کندو لوکس
رزماری تازه 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته
رزماری تازه 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته

99,000 تومان خرید

کندو لوکس
بیبی اسفناج (اسفناج کوچک) 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
بیبی اسفناج (اسفناج کوچک) 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

99,000 تومان خرید

کندو لوکس
سبزی ایتالیایی روکولا تازه 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته
سبزی ایتالیایی روکولا تازه 100گرمی کندو تحویل 24 ساعته

99,000 تومان خرید