آیدین
آبنبات میوه ای با مغز پودری آیدین
آبنبات میوه ای با مغز پودری آیدین

1,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات تافی کاکائویی مغز دار آیدین
آبنبات تافی کاکائویی مغز دار آیدین

1,000 تومان خرید

فرمند
کرم کاکائویی مایع تیوپی بزرگ فرمند
کرم کاکائویی مایع تیوپی بزرگ فرمند

10,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز پسته 30 گرمی شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز پسته 30 گرمی شیرین عسل

10,000 تومان خرید

مارس
شکلات کاکائویی مارس
شکلات کاکائویی مارس

10,000 تومان خرید

کندو رژیمی
شکلات بدون قند 57 درصد 5 عددی استویا
شکلات بدون قند 57 درصد 5 عددی استویا

1,100,000 تومان خرید

آناتا
آبنبات زنجبیلی باناتا 9 کیلویی آناتا
آبنبات زنجبیلی باناتا 9 کیلویی آناتا

1,150,000 تومان خرید

توئیکس
شکلات 58 گرمی توئیکس
شکلات 58 گرمی توئیکس

12,000 تومان خرید

آیدین
شکلات 78 درصد آیدین
شکلات 78 درصد آیدین

12,000 تومان خرید

پارمیدا
شکلات سفید شمشی 335 گرمی پارمیدا
شکلات سفید شمشی 335 گرمی پارمیدا

128,000 تومان خرید

پارمیدا
شکلات شیری شمشی 335 گرمی پارمیدا
شکلات شیری شمشی 335 گرمی پارمیدا

128,000 تومان خرید

پارمیدا
شکلات تلخ شمشی 335 گرمی پارمیدا
شکلات تلخ شمشی 335 گرمی پارمیدا

128,000 تومان خرید

خارجی
شکلات غلات بدون شکر ساده و یا شکلاتی 120 گرمی اوت چوکو اوت شوکو
شکلات غلات بدون شکر ساده و یا شکلاتی 120 گرمی اوت چوکو اوت شوکو

140,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات نارگیلی با روکش کاکائو 36 گرمی شیرین عسل
شکلات نارگیلی با روکش کاکائو 36 گرمی شیرین عسل

1,500 تومان خرید

کیندر
شکلات بوینو 43 گرمی کیندر
شکلات بوینو 43 گرمی کیندر

15,500 تومان خرید

وردرز اورجینال
آبنبات کاراملی قهوه خامه ای 42 گرمی وردرز اورجینال
آبنبات کاراملی قهوه خامه ای 42 گرمی وردرز اورجینال

18,000 تومان خرید

آیدین
شکلات تافی مغز دار کره ای 500 گرمی آیدین
شکلات تافی مغز دار کره ای 500 گرمی آیدین

180,000 تومان خرید

سایر
شکلات سنگی 400 گرمی مرقوب
شکلات سنگی 400 گرمی مرقوب

19,000 تومان خرید

عقاب
کرم کنجد کاکائویی 35 گرمی عقاب
کرم کنجد کاکائویی 35 گرمی عقاب

2,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات تافی میوه ای مغز دار دو رنگ آیدین
آبنبات تافی میوه ای مغز دار دو رنگ آیدین

2,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات تافی قهوه مغز دار آیدین
آبنبات تافی قهوه مغز دار آیدین

2,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات شیری مغزدار با طعم قهوه 100 گرمی آیدین
آبنبات شیری مغزدار با طعم قهوه 100 گرمی آیدین

2,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات مغزدار کاراملی نانی 40 گرمی شیرین عسل
شکلات مغزدار کاراملی نانی 40 گرمی شیرین عسل

2,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات هیس تلخ 30 گرمی شیرین عسل
شکلات هیس تلخ 30 گرمی شیرین عسل

20,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات هیس شیری 30 گرمی شیرین عسل
شکلات هیس شیری 30 گرمی شیرین عسل

20,000 تومان خرید

باراکا
شكلات هديه لاکچری 200 گرمی باراكا
شكلات هديه لاکچری 200 گرمی باراكا

20,000 تومان خرید

باراکا
شکلات هدیه قرمز با ربان طوسی طرح لایف 250 گرمی باراکا
شکلات هدیه قرمز با ربان طوسی طرح لایف 250 گرمی باراکا

20,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات سفید با مغز ویفر باکرم فندق هیس 42 گرمی شیرین عسل
شکلات سفید با مغز ویفر باکرم فندق هیس 42 گرمی شیرین عسل

20,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز کارامل 30 گرمی شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز کارامل 30 گرمی شیرین عسل

20,000 تومان خرید

شونیز
شکلات شیری با مغز فندق 100گرمی شونیز
شکلات شیری با مغز فندق 100گرمی شونیز

20,000 تومان خرید

شونیز
شکلات شیری 100 گرمی شونیز
شکلات شیری 100 گرمی شونیز

20,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز کرم فندق 40 گرمی شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز کرم فندق 40 گرمی شیرین عسل

2,500 تومان خرید

فرمند
شکلات کنجدی ویولتا 70 گرمی فرمند
شکلات کنجدی ویولتا 70 گرمی فرمند

2,500 تومان خرید

فرمند
شکلات مغزدار قهوه ویولتا 70 گرمی فرمند
شکلات مغزدار قهوه ویولتا 70 گرمی فرمند

2,500 تومان خرید

آی سودا
شکلات شیری ساده آی سودا
شکلات شیری ساده آی سودا

2,500 تومان خرید

منتوس
تافی با طعم هندوانه 38 گرمی منتوس
تافی با طعم هندوانه 38 گرمی منتوس

25,000 تومان خرید

منتوس
تافی با طعم توت فرنگی 38 گرمی منتوس
تافی با طعم توت فرنگی 38 گرمی منتوس

25,000 تومان خرید

منتوس
تافی نعنایی 38 گرمی منتوس
تافی نعنایی 38 گرمی منتوس

25,000 تومان خرید

منتوس
تافی میوه ای توتی فروتی 38 گرمی منتوس
تافی میوه ای توتی فروتی 38 گرمی منتوس

25,000 تومان خرید

کالفانی
آبنبات یخی 150 گرمی کالفانی
آبنبات یخی 150 گرمی کالفانی

250,000 تومان خرید

خارجی
شکلات یا تافی بدون گلوتن خارجی
شکلات یا تافی بدون گلوتن خارجی

3,000 تومان خرید

آناتا
آبنبات شیر قهوه سامبا پذیرایی 100 گرمی آناتا
آبنبات شیر قهوه سامبا پذیرایی 100 گرمی آناتا

3,000 تومان خرید

آناتا
آبنبات شیر قهوه سامبا جیبی 35 گرمی آناتا
آبنبات شیر قهوه سامبا جیبی 35 گرمی آناتا

3,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات با مغز پاستیل آیدین
آبنبات با مغز پاستیل آیدین

3,000 تومان خرید

آیدین
آبنبات سیلو آیدین
آبنبات سیلو آیدین

3,000 تومان خرید

کیندر
شکلات کاکائویی 8 عددی 100 گرمی کیندر
شکلات کاکائویی 8 عددی 100 گرمی کیندر

30,000 تومان خرید

اینجاست
تافی روکشدار با طعم گیلاس 140 گرمی اینجاست
تافی روکشدار با طعم گیلاس 140 گرمی اینجاست

30,000 تومان خرید

اینجاست
تافی روکشدار با طعم مرکبات 140 گرمی اینجاست
تافی روکشدار با طعم مرکبات 140 گرمی اینجاست

30,000 تومان خرید

اینجاست
تافی روکشدار با طعم توت های جنگلی 140 گرمی اینجاست
تافی روکشدار با طعم توت های جنگلی 140 گرمی اینجاست

30,000 تومان خرید

اینجاست
تافی روکشدار با طعم میوه های استوایی 140 گرمی اینجاست
تافی روکشدار با طعم میوه های استوایی 140 گرمی اینجاست

30,000 تومان خرید

کالفانی
آبنبات با طعم سیب سبز 150 گرمی کالفانی
آبنبات با طعم سیب سبز 150 گرمی کالفانی

330,000 تومان خرید

کالفانی
آبنبات با طعم کولا ( آبنبات نوشابه ای ) 150 گرمی کالفانی
آبنبات با طعم کولا ( آبنبات نوشابه ای ) 150 گرمی کالفانی

330,000 تومان خرید

کالفانی
آبنبات با طعم نعنا 150 گرمی کالفانی
آبنبات با طعم نعنا 150 گرمی کالفانی

330,000 تومان خرید

تافی فی
شکلات 125 گرمی تافی فی
شکلات 125 گرمی تافی فی

35,000 تومان خرید

اسنیکرز
شکلات کاکائویی 54 گرمی پک 24 عددی اسنیکرز
شکلات کاکائویی 54 گرمی پک 24 عددی اسنیکرز

384,000 تومان خرید

آیدین
شکلات 85 درصد آبی آیدین
شکلات 85 درصد آبی آیدین

4,000 تومان خرید

چی توز
شکلات تخم مرغی با مغز بادام زمینی 100 گرمی چی توز
شکلات تخم مرغی با مغز بادام زمینی 100 گرمی چی توز

4,000 تومان خرید

سایر
کرم کاکائو جرقه ای تیوپی 40 گرمی سیاسر
کرم کاکائو جرقه ای تیوپی 40 گرمی سیاسر

4,000 تومان خرید

دراژه
شکلات تافی شیری 50 گرمی دراژه
شکلات تافی شیری 50 گرمی دراژه

4,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز نارگیل 30 گرمی شیرین عسل
شکلات دیریم با مغز نارگیل 30 گرمی شیرین عسل

4,000 تومان خرید

هابی
شکلات اولکر 30 گرمی هابی
شکلات اولکر 30 گرمی هابی

4,000 تومان خرید

سایر
جعبه شکلات رویال میکس 16 عددی پذیرایی
جعبه شکلات رویال میکس 16 عددی پذیرایی

425,000 تومان خرید

رافائلو
فرآورده ی نارگیلی با مغز بادام 150 گرمی رافائلو
فرآورده ی نارگیلی با مغز بادام 150 گرمی رافائلو

439,000 تومان خرید

تافی فی
شکلات 250 گرمی تافی فی
شکلات 250 گرمی تافی فی

445,000 تومان خرید

بانتی
شکلات نارگیلی 2 تکه 57 گرمی بانتی
شکلات نارگیلی 2 تکه 57 گرمی بانتی

4,500 تومان خرید

کیندر
شکلات کاکائویی 4 عددی 50 گرمی کیندر
شکلات کاکائویی 4 عددی 50 گرمی کیندر

45,000 تومان خرید

فرمند
شکلات صبحانه فندقی 200 گرمی فرمند
شکلات صبحانه فندقی 200 گرمی فرمند

49,000 تومان خرید

مینو
شکلات تک تک با مغز ترد ویفری 38 گرمی مینو
شکلات تک تک با مغز ترد ویفری 38 گرمی مینو

5,000 تومان خرید

آیدین
شکلات تافی مغز دار نارگیلی 700 گرمی آیدین
شکلات تافی مغز دار نارگیلی 700 گرمی آیدین

5,000 تومان خرید

پین پوپ
آبنبات چوبی ترش آدامسی
آبنبات چوبی ترش آدامسی

5,000 تومان خرید

شیرین عسل
شکلات شیری اسمارت با مغز کرم فندق و کشمش 50گرمی شیرین عسل
شکلات شیری اسمارت با مغز کرم فندق و کشمش 50گرمی شیرین عسل

50,000 تومان خرید

وردرز اورجینال
آبنبات کاراملی قهوه خامه ای 35 گرمی وردرز اورجینال
آبنبات کاراملی قهوه خامه ای 35 گرمی وردرز اورجینال

6,000 تومان خرید

پارمیدا
شکلات هدیه با بسته بندی چوبی طرح پارچه 192 گرمی پارمیدا
شکلات هدیه با بسته بندی چوبی طرح پارچه 192 گرمی پارمیدا

60,000 تومان خرید

پین پوپ
آبنبات چوبی بزرگ کودک پین پوپ
آبنبات چوبی بزرگ کودک پین پوپ

6,500 تومان خرید

نستله
شکلات شیری با مغز ویفر50گرمی کیت کت نستله
شکلات شیری با مغز ویفر50گرمی کیت کت نستله

65,000 تومان خرید

نستله
شکلات سفید با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله
شکلات سفید با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله

65,000 تومان خرید

نستله
شکلات تلخ با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله
شکلات تلخ با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله

65,000 تومان خرید

نستله
شکلات با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله
شکلات با مغز ویفر 41 گرمی کیت کت نستله

65,000 تومان خرید

نستله
شکلات سفید با مغز ویفر50گرمی کیت کت نستله
شکلات سفید با مغز ویفر50گرمی کیت کت نستله

65,000 تومان خرید

مرسی
شکلات قرمز 250 گرمی مرسی
شکلات قرمز 250 گرمی مرسی

67,000 تومان خرید

باراکا
شکو بیسکوییت 20 عددی باراکا
شکو بیسکوییت 20 عددی باراکا

68,000 تومان خرید

نستله
شکلات شیری کلاسیک 80 گرمی نستله
شکلات شیری کلاسیک 80 گرمی نستله

73,000 تومان خرید

میلکا
شکلات سفید 100 گرمی میلکا
شکلات سفید 100 گرمی میلکا

75,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات تلخ 35 درصد 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات تلخ 35 درصد 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات فندق و انگور 100گرمی ریتر اسپرت
شکلات فندق و انگور 100گرمی ریتر اسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات شیری 100 گرمی ریتر اسپرت
شکلات شیری 100 گرمی ریتر اسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات پرشده با پوره نعنایی 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات پرشده با پوره نعنایی 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات با تکه های بیسکوییت کره ای 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات با تکه های بیسکوییت کره ای 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات با طعم ماست و تکه های توت فرنگی 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات با طعم ماست و تکه های توت فرنگی 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات با تکه های کامل فندق برشته شده 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات با تکه های کامل فندق برشته شده 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات سفید با تکه های کرن فلکس 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات سفید با تکه های کرن فلکس 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات تلخ با شیرینی مارزیپان (بادام) 100 گرمی ریتراسپرت
شکلات تلخ با شیرینی مارزیپان (بادام) 100 گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

ریتراسپرت
شکلات تلخ 73 درصد ۱۰۰ گرمی ریتراسپرت
شکلات تلخ 73 درصد ۱۰۰ گرمی ریتراسپرت

79,000 تومان خرید

مترو
شکلات کاکائویی مترو
شکلات کاکائویی مترو

8,000 تومان خرید

فرمند
شکلات صبحانه فندقی 350 گرمی فرمند
شکلات صبحانه فندقی 350 گرمی فرمند

8,500 تومان خرید

تابلرون
شکلات شیری با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون
شکلات شیری با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون

88,000 تومان خرید

تابلرون
شکلات سفید با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون
شکلات سفید با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون

88,000 تومان خرید

تابلرون
شکلات تلخ با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون
شکلات تلخ با عسل و تکه های بادام 100 گرمی تابلرون

88,000 تومان خرید

نستله
شکلات شیری با مغز پسته داماک 80 گرمی نستله
شکلات شیری با مغز پسته داماک 80 گرمی نستله

9,500 تومان خرید

نستله
شکلات کیت کت قوطی فلزی نستله
شکلات کیت کت قوطی فلزی نستله

95,000 تومان خرید

خارجی
آبنبات عصایی تک عددی 15 گرمی خارجی
آبنبات عصایی تک عددی 15 گرمی خارجی

95,000 تومان خرید