کندو
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد

100,000 تومان خرید

کندو
چغاله بادام منجمد 300 گرمی کندو
چغاله بادام منجمد 300 گرمی کندو

1,000,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی کوکوریکو (نوعی نارگیل) دو عددی کندو
میوه استوایی کوکوریکو (نوعی نارگیل) دو عددی کندو

1,000,000 تومان خرید

کندو
هلو زعفرانی متوسط و آبدار نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هلو زعفرانی متوسط و آبدار نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

1,000,000 تومان خرید

کندو
پسته تازه با پوست یا بدون پوست 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
پسته تازه با پوست یا بدون پوست 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

1,000,000 تومان خرید

کندو لوکس
پسته وحشی بنه کیلویی کندو
پسته وحشی بنه کیلویی کندو

1,000,000 تومان خرید

کندو فروت
ظرف میوه فصول سرد سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد
ظرف میوه فصول سرد سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد

108,000 تومان خرید

کندو
پرتقال شیرین درجه یک جنوب یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال شیرین درجه یک جنوب یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

110,000 تومان خرید

کندو
انگور سبز بی دانه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور سبز بی دانه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

120,000 تومان خرید

کندو
سیب قرمز ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
سیب قرمز ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

125,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه مکزیکی چایوت ( چوچو ) 2000گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه مکزیکی چایوت ( چوچو ) 2000گرمی کندو تحویل 24 ساعته

1,260,000 تومان خرید

کندو لوکس
گواوا 6 عددی کندو تحویل 24 ساعته
گواوا 6 عددی کندو تحویل 24 ساعته

1,440,000 تومان خرید

کندو لوکس
شاه بلوط 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
شاه بلوط 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

1,450,000 تومان خرید

کندو
آلو برنزی آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو برنزی آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

148,000 تومان خرید

کندو
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

150,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه دراگون پیتایا زرد (میوه اژدها) تک عددی کندو
میوه دراگون پیتایا زرد (میوه اژدها) تک عددی کندو

1,535,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه آمریکایی بلوبری 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه آمریکایی بلوبری 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

1,600,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته

170,000 تومان خرید

کندو لوکس
خلال شیرین شده پوست پرتقال 2000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
خلال شیرین شده پوست پرتقال 2000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

1,740,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه کنار 1 کیلویی کندو
میوه کنار 1 کیلویی کندو

1,750,000 تومان خرید

کندو لوکس
چیکو یک کیلویی کندو
چیکو یک کیلویی کندو

1,800,000 تومان خرید

کندو لوکس
پوملو دارابی 5 عددی کندو تحویل 24 ساعته
پوملو دارابی 5 عددی کندو تحویل 24 ساعته

1,825,000 تومان خرید

کندو
هلو منجمد 5 کیلویی کندو
هلو منجمد 5 کیلویی کندو

1,950,000 تومان خرید

کندو
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

200,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک قرمز خارجی رزبری 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمشک قرمز خارجی رزبری 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

2,000,000 تومان خرید

کندو
تمشک لونگان بری تازه 400 گرمی کندو
تمشک لونگان بری تازه 400 گرمی کندو

2,000,000 تومان خرید

کندو
توت فرنگی 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
توت فرنگی 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

220,000 تومان خرید

کندو لوکس
کارلا تازه یا خشک 600 گرمی
کارلا تازه یا خشک 600 گرمی

2,360,000 تومان خرید

کندو
زردآلو درشت آبدار ممتاز 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
زردآلو درشت آبدار ممتاز 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

250,000 تومان خرید

کندو
کیوی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
کیوی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

255,000 تومان خرید

کندو لوکس
آووکادو بی هسته بدون هسته کیلویی کندو
آووکادو بی هسته بدون هسته کیلویی کندو

2,600,000 تومان خرید

کندو
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد

290,000 تومان خرید

کندو
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

290,000 تومان خرید

کندو
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد

300,000 تومان خرید

کندو
آلو جنگلی ترش و شیرین ارگانیک 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو جنگلی ترش و شیرین ارگانیک 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

315,000 تومان خرید

کندو لوکس
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

349,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو

350,000 تومان خرید

کندو
گوجه سبز فریز شده
گوجه سبز فریز شده

350,000 تومان خرید

کندو
گلابی جنگلی ممتاز یک کیلویی کندو
گلابی جنگلی ممتاز یک کیلویی کندو

350,000 تومان خرید

کندو
کامکوات (پرتقال ریز) 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
کامکوات (پرتقال ریز) 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

364,000 تومان خرید

کندو
انگور دانه دار درشت یک کیلویی کندو تحویل 2ساعت بعد
انگور دانه دار درشت یک کیلویی کندو تحویل 2ساعت بعد

36,900 تومان خرید

کندو لوکس
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) سه عددی کندو
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) سه عددی کندو

370,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه مار سالاک سه عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه مار سالاک سه عددی کندو تحویل 24 ساعته

380,000 تومان خرید

کندو
انبه 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انبه 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

380,000 تومان خرید

کندو لوکس
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

395,000 تومان خرید

کندو لوکس
رز اپل سیب گل رز تک عددی کندو
رز اپل سیب گل رز تک عددی کندو

410,000 تومان خرید

کندو لوکس
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

410,000 تومان خرید

کندو لوکس
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

420,000 تومان خرید

کندو
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

43,000 تومان خرید

کندو
آلبالو ترش 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلبالو ترش 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

450,000 تومان خرید

کندو
گیلاس شیرین 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گیلاس شیرین 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

450,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه اروپایی ردکارنت 500 گرمی کندو
میوه اروپایی ردکارنت 500 گرمی کندو

450,000 تومان خرید

کندو
زغال اخته 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
زغال اخته 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

450,000 تومان خرید

کندو
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

45,800 تومان خرید

کندو لوکس
دست بودا (نوعی بالنگ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
دست بودا (نوعی بالنگ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

460,000 تومان خرید

کندو
لایمکوات لامکوات (لیموترش ریز) 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
لایمکوات لامکوات (لیموترش ریز) 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

475,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمر هندی ملس 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمر هندی ملس 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

500,000 تومان خرید

کندو
گوجه سبز تازه و یا منجمد 1000 گرمی کندو
گوجه سبز تازه و یا منجمد 1000 گرمی کندو

500,000 تومان خرید

کندو فروت
توت فرنگی شسته شده و برش خورده 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعت بعد
توت فرنگی شسته شده و برش خورده 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعت بعد

500,000 تومان خرید

کندو
تمر هندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمر هندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

500,000 تومان خرید

کندو
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

500,000 تومان خرید

کندو
گوجه سبز تازه و یا منجمد 1000 گرمی کندو
گوجه سبز تازه و یا منجمد 1000 گرمی کندو

500,000 تومان خرید

کندو لوکس
موز قرمز کیلویی کندو تحویل 24ساعته
موز قرمز کیلویی کندو تحویل 24ساعته

516,000 تومان خرید

کندو
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

530,000 تومان خرید

کندو
آلو زرد آبدار طلایی نیم کیلویی کندو
آلو زرد آبدار طلایی نیم کیلویی کندو

550,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک وحشی سیاه بلک بری 200 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمشک وحشی سیاه بلک بری 200 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

550,000 تومان خرید

کندو
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

560,000 تومان خرید

کندو
انگور بی دانه قرمز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور بی دانه قرمز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

570,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی استارفروت (کارامبولا) 5 عددی کندو
میوه استوایی استارفروت (کارامبولا) 5 عددی کندو

570,000 تومان خرید

کندو
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

59,500 تومان خرید

کندو
سیب زرد ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
سیب زرد ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

59,800 تومان خرید

کندو
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

60,000 تومان خرید

کندو
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

65,000 تومان خرید

کندو
شاتوت 500 گرمی کندو
شاتوت 500 گرمی کندو

650,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 400 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 400 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

670,000 تومان خرید

کندو
پرتقال توسرخ شیرین ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال توسرخ شیرین ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

69,000 تومان خرید

کندو لوکس
سیب توسرخ 5 عددی ارگانیک کندو
سیب توسرخ 5 عددی ارگانیک کندو

700,000 تومان خرید

کندو لوکس
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

750,000 تومان خرید

کندو
نارنگی یوفا شیرین و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
نارنگی یوفا شیرین و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

79,000 تومان خرید

کندو
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

79,900 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته

830,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه کاکتوس 500 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد
میوه کاکتوس 500 گرمی کندو تحویل 3 ساعت بعد

850,000 تومان خرید

کندو
شلیل سفید کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شلیل سفید کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

89,900 تومان خرید

کندو
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
انجیر قرمز دست چین شده 500 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
انجیر قرمز دست چین شده 500 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
انار یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انار یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی رامبوتان 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی رامبوتان 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

910,000 تومان خرید

کندو لوکس
انگور فرنگی ژاپنی سیلور بری 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
انگور فرنگی ژاپنی سیلور بری 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

919,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی لیچی 300 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی لیچی 300 گرمی کندو تحویل 24ساعته

950,000 تومان خرید

کندو لوکس
لونگان 300 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
لونگان 300 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

950,000 تومان خرید

کندو
نارنگی فصل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
نارنگی فصل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

95,800 تومان خرید

کندو لوکس
شوگر اپل ( سیب کاستارد ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
شوگر اپل ( سیب کاستارد ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

966,000 تومان خرید

کندو لوکس
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

99,000 تومان خرید

کندو
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

99,500 تومان خرید