چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

کندو
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

110,000 تومان خرید

کندو
انگور یاقوتی يك کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور یاقوتی يك کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

118,000 تومان خرید

کندو
گیلاس شیرین 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گیلاس شیرین 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

132,000 تومان خرید

کندو
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

14,900 تومان خرید

کندو لوکس
خلال شیرین شده پوست پرتقال 200 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
خلال شیرین شده پوست پرتقال 200 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

155,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته

160,000 تومان خرید

کندو لوکس
پوملو دارابی تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
پوملو دارابی تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

169,000 تومان خرید

کندو لوکس
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

169,000 تومان خرید

کندو
سیب گلاب کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
سیب گلاب کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

180,000 تومان خرید

کندو
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

195,000 تومان خرید

کندو
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد

200,000 تومان خرید

کندو
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

220,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه مار سالاک تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه مار سالاک تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

220,000 تومان خرید

کندو
انبه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انبه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

244,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک قرمز خارجی رزبری 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته
تمشک قرمز خارجی رزبری 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته

260,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی استارفروت (کارامبولا) دانه ای کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی استارفروت (کارامبولا) دانه ای کندو تحویل 24ساعته

275,000 تومان خرید

کندو لوکس
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

280,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه آمریکایی بلوبری (زغال اخته آبی) 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه آمریکایی بلوبری (زغال اخته آبی) 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

285,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی رامبوتان 4 عددی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی رامبوتان 4 عددی کندو تحویل 24ساعته

290,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

290,000 تومان خرید

کندو
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

29,500 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک وحشی سیاه 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
تمشک وحشی سیاه 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

295,000 تومان خرید

کندو لوکس
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

320,000 تومان خرید

کندو
تمبرهندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمبرهندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

335,000 تومان خرید

کندو
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

335,000 تومان خرید

کندو
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

34,900 تومان خرید

کندو لوکس
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

349,000 تومان خرید

کندو
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

35,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه اروپایی ردکارنت منجمد 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه اروپایی ردکارنت منجمد 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته

350,000 تومان خرید

کندو
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

35,800 تومان خرید

کندو لوکس
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

410,000 تومان خرید

کندو لوکس
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

420,000 تومان خرید

کندو
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

49,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه کاکتوس 800 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه کاکتوس 800 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

490,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته

550,000 تومان خرید

کندو
آلو زرد آبدار طلایی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
آلو زرد آبدار طلایی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

57,900 تومان خرید

کندو
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

58,800 تومان خرید

کندو
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد

590,000 تومان خرید

کندو
هلو زعفرانی متوسط و آبدار یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هلو زعفرانی متوسط و آبدار یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

60,000 تومان خرید

کندو
زردآلو درشت آبدار ممتاز 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
زردآلو درشت آبدار ممتاز 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

61,500 تومان خرید

کندو
توت فرنگی 200 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
توت فرنگی 200 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

65,000 تومان خرید

کندو
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

67,900 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 6 عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 6 عددی کندو تحویل 24 ساعته

700,000 تومان خرید

کندو
آلبالو ترش 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلبالو ترش 500 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

71,900 تومان خرید

کندو
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد

73,000 تومان خرید

کندو لوکس
لونگان 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
لونگان 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

740,000 تومان خرید

کندو
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

79,500 تومان خرید

کندو
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

79,900 تومان خرید

کندو
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

82,800 تومان خرید

کندو
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

83,000 تومان خرید

کندو فروت
ظرف میوه فصول گرم سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد
ظرف میوه فصول گرم سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد

88,000 تومان خرید

کندو لوکس
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

99,000 تومان خرید