سولیکو
کالباس خشک ممتاز ژیگو وکیوم 300گرمی سولیکو
کالباس خشک ممتاز ژیگو وکیوم 300گرمی سولیکو

10,400 تومان خرید

نوپرو
کالباس گیاهی اولیو قارچ و زیتون بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی اولیو قارچ و زیتون بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو

11,700 تومان خرید

نوپرو
کالباس گیاهی پاپریکا (فلفل دلمه ای) بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی پاپریکا (فلفل دلمه ای) بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو

11,700 تومان خرید

نوپرو
کالباس گیاهی سناتور پسته ای بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی سناتور پسته ای بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو

11,700 تومان خرید

نوپرو
کالباس گیاهی کرون هویج و بروکلی بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی کرون هویج و بروکلی بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو

11,700 تومان خرید

نوپرو
کالباس گیاهی میکس مخلوط سبزیجات بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی میکس مخلوط سبزیجات بدون مواد افزودنی 300 گرمی نوپرو

11,700 تومان خرید

سولیکو
توناتو بوقلمون 350 گرمی سولیکو
توناتو بوقلمون 350 گرمی سولیکو

12,300 تومان خرید

سایر
کالباس سالامی
کالباس سالامی

125,000 تومان خرید

سولیکو
کالباس گوشت 80درصد جونه 300 گرمی سولیکو
کالباس گوشت 80درصد جونه 300 گرمی سولیکو

12,700 تومان خرید

کندو
کالباس مرغ ارگانیک تازه بدون نیترات سدیم و چربی کیلویی کندو
کالباس مرغ ارگانیک تازه بدون نیترات سدیم و چربی کیلویی کندو

180,000 تومان خرید

سولیکو
بیکن ایرلندی 90 درصد 250گرمی سولیکو
بیکن ایرلندی 90 درصد 250گرمی سولیکو

19,400 تومان خرید

سولیکو
کالباس فیله گوشت وکیوم 300 گرمی سولیکو
کالباس فیله گوشت وکیوم 300 گرمی سولیکو

25,200 تومان خرید

سولیکو
بیکن تنوری 90درصد گوشت قرمز 250گرمی سولیکو
بیکن تنوری 90درصد گوشت قرمز 250گرمی سولیکو

33,500 تومان خرید

سولیکو
ژامبون گوشت پرنس 350گرمی سولیکو
ژامبون گوشت پرنس 350گرمی سولیکو

40,900 تومان خرید

سایر
کالباس سینه بوقلمون
کالباس سینه بوقلمون

44,000 تومان خرید

سولیکو
کالباس جونیکا وکیوم 300گرمی سولیکو
کالباس جونیکا وکیوم 300گرمی سولیکو

6,000 تومان خرید

سولیکو
ژامبون فیله مرغ وکیوم 300 گرمی سولیکو
ژامبون فیله مرغ وکیوم 300 گرمی سولیکو

6,600 تومان خرید

سولیکو
کالباس خشک وکیوم 300گرمی سولیکو
کالباس خشک وکیوم 300گرمی سولیکو

7,000 تومان خرید

سولیکو
کالباس ژامبون قارچ و مرغ مخلوط سولیکو
کالباس ژامبون قارچ و مرغ مخلوط سولیکو

7,200 تومان خرید

سولیکو
کالباس ژامبون مرغ دودی وکیوم 300 گرمی سولیکو
کالباس ژامبون مرغ دودی وکیوم 300 گرمی سولیکو

8,000 تومان خرید

سولیکو
سالامی وکیوم 300 گرمی سولیکو
سالامی وکیوم 300 گرمی سولیکو

8,500 تومان خرید

سولیکو
راسته تنوری 250 گرمی سولیکو
راسته تنوری 250 گرمی سولیکو

95,000 تومان خرید