گلستان
برنج ممتاز 1 کیلویی گلستان
برنج ممتاز 1 کیلویی گلستان

16,950 تومان خرید

خارجی
برنج سیاه 250 گرمی خارجی
برنج سیاه 250 گرمی خارجی

170,000 تومان خرید

خارجی
برنج ژاپنی مخصوص تهیه سوشی 1000 گرمی خارجی
برنج ژاپنی مخصوص تهیه سوشی 1000 گرمی خارجی

178,000 تومان خرید

گلستان
برنج قهوه ای ( برنج همراه با سبوس ) 900گرمی گلستان
برنج قهوه ای ( برنج همراه با سبوس ) 900گرمی گلستان

19,950 تومان خرید

گلستان
برنج درجه یک 2,2 کیلویی گلستان
برنج درجه یک 2,2 کیلویی گلستان

274,000 تومان خرید

خارجی
پرک برنج 400 گرمی خارجی
پرک برنج 400 گرمی خارجی

385,000 تومان خرید

خارجی
برنج گلوتینوس موچی و دوکبوکی 1000 گرمی خارجی
برنج گلوتینوس موچی و دوکبوکی 1000 گرمی خارجی

430,000 تومان خرید

خارجی
برنج ریزوتو 1000 گرمی مارا خارجی
برنج ریزوتو 1000 گرمی مارا خارجی

513,000 تومان خرید

سایر
برنج ایرانی اعلاء کیلویی
برنج ایرانی اعلاء کیلویی

55,000 تومان خرید

گلستان
برنج درجه یک 4,5 کیلویی گلستان
برنج درجه یک 4,5 کیلویی گلستان

710,000 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا پنه لوله ای 500گرمی زرماکارون
پاستا پنه لوله ای 500گرمی زرماکارون

10,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم مرغ نودالیت
ماکارونی فوری با طعم مرغ نودالیت

13,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم سبزیجات نودالیت
ماکارونی فوری با طعم سبزیجات نودالیت

13,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم قارچ نودالیت
ماکارونی فوری با طعم قارچ نودالیت

13,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم گوجه فرنگی نودالیت
ماکارونی فوری با طعم گوجه فرنگی نودالیت

13,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم گوشت نودالیت
ماکارونی فوری با طعم گوشت نودالیت

13,000 تومان خرید

نودالیت
ماکارونی فوری با طعم باربیکیو نودالیت
ماکارونی فوری با طعم باربیکیو نودالیت

13,000 تومان خرید

خارجی
نودل چینی سایز بزرگ 400‌گرمی خارجی
نودل چینی سایز بزرگ 400‌گرمی خارجی

178,000 تومان خرید

الیت
نودل اکسپرس با طعم مرغ 65 گرمی نودالیت
نودل اکسپرس با طعم مرغ 65 گرمی نودالیت

18,000 تومان خرید

خارجی
نودل رژیمی شیراتاکی بدون گلوتن کتوژنیک 200 گرمی خارجی
نودل رژیمی شیراتاکی بدون گلوتن کتوژنیک 200 گرمی خارجی

199,000 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا فوسیلی فنری 500گرمی زرماکارون
پاستا فوسیلی فنری 500گرمی زرماکارون

20,900 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی حلزونی تک
ماکارونی حلزونی تک

21,000 تومان خرید

مانا
ماکارونی بیگودی 500 گرمی مانا
ماکارونی بیگودی 500 گرمی مانا

2,450 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی فوسیلی (فنری) 500 گرمی تک
ماکارونی فوسیلی (فنری) 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی میکس 500گرمی تک
ماکارونی میکس 500گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی گراندی (خم لوله ای) 500 گرمی تک
ماکارونی گراندی (خم لوله ای) 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی لازانت 500 گرمی تک
ماکارونی لازانت 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی شلز (صدفی) 500 گرمی تک
ماکارونی شلز (صدفی) 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی هورنلی گراب (خم لوله ای ریز) 500 گرمی تک
ماکارونی هورنلی گراب (خم لوله ای ریز) 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی فسیلی سبزیجات (فنری) ۵۰۰ گرمی تک
ماکارونی فسیلی سبزیجات (فنری) ۵۰۰ گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی 2,8 غنی شده با ویتامین ها 500 گرمی تک
اسپاگتی 2,8 غنی شده با ویتامین ها 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی1,7 700 گرمی تک
اسپاگتی1,7 700 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی سبوس دار 500 گرمی تک
اسپاگتی سبوس دار 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی فتوچینی غنی شده 500 گرمی تک
اسپاگتی فتوچینی غنی شده 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی پاپ کورن 500 گرمی تک
ماکارونی پاپ کورن 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی فارفاله (پروانه ای) 500 گرمی تک
ماکارونی فارفاله (پروانه ای) 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی پنه ریگاته 500 گرمی تک
ماکارونی پنه ریگاته 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی دیسکی 500 گرمی تک
ماکارونی دیسکی 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی رنگ لوله500 گرمی تک
ماکارونی رنگ لوله500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی تک
ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی 1,5 پروبیوتیک 500 گرمی تک
اسپاگتی 1,5 پروبیوتیک 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی تورتیلیونی 500 گرمی تک
ماکارونی تورتیلیونی 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

تک ماکارون
اسپاگتی لینگوئینی غنی شده 500 گرمی تک
اسپاگتی لینگوئینی غنی شده 500 گرمی تک

27,000 تومان خرید

زر ماکارون
اسپاگتی 1,5 700گرمی زرماکارون
اسپاگتی 1,5 700گرمی زرماکارون

29,000 تومان خرید

خارجی
پاستا فسیلی فنری بدون گلوتن 240 گرمی خارجی
پاستا فسیلی فنری بدون گلوتن 240 گرمی خارجی

300,000 تومان خرید

خارجی
پاستا مانتی 400 گرمی خارجی
پاستا مانتی 400 گرمی خارجی

328,000 تومان خرید

سایر
ماکارونی سفید 700 گرمی ساران
ماکارونی سفید 700 گرمی ساران

3,500 تومان خرید

خارجی
اسپاگتی بدون گلوتن 500 گرمی خارجی
اسپاگتی بدون گلوتن 500 گرمی خارجی

378,000 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا شقایق 500 گرمی زرماکارون
پاستا شقایق 500 گرمی زرماکارون

4,450 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا شلز صدفی 500گرمی زرماکارون
پاستا شلز صدفی 500گرمی زرماکارون

4,450 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا گراندی خم لوله 500گرمی زرماکارون
پاستا گراندی خم لوله 500گرمی زرماکارون

4,450 تومان خرید

زر ماکارون
اسپاگتی آشیانه ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
اسپاگتی آشیانه ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون

5,000 تومان خرید

تک ماکارون
پاستا آماده پاپ کورن با طعم پنیر و قارچ 180گرمی تک
پاستا آماده پاپ کورن با طعم پنیر و قارچ 180گرمی تک

6,000 تومان خرید

زر ماکارون
اسپاگتی آشیانه ای 500 گرمی زر ماکارون
اسپاگتی آشیانه ای 500 گرمی زر ماکارون

7,500 تومان خرید

خارجی
نودل کره ای شین رامیون
نودل کره ای شین رامیون

77,500 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا جامبو شلز صدفی بزرگ 500گرمی زرماکارون
پاستا جامبو شلز صدفی بزرگ 500گرمی زرماکارون

8,500 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا جامبو فوسیلی فنری بزرگ 500گرمی زرماکارون
پاستا جامبو فوسیلی فنری بزرگ 500گرمی زرماکارون

8,500 تومان خرید

زر ماکارون
پاستا جامبو سدانو لوله ای بزرگ 500گرمی زرماکارون
پاستا جامبو سدانو لوله ای بزرگ 500گرمی زرماکارون

8,500 تومان خرید

تک ماکارون
پاستا آماده پنه ریگاته با سبزیجات و طعم تنوری 180گرمی تک
پاستا آماده پنه ریگاته با سبزیجات و طعم تنوری 180گرمی تک

9,000 تومان خرید

تک ماکارون
لازانیا 300 گرمی تک
لازانیا 300 گرمی تک

15,000 تومان خرید

تک ماکارون
لازانیا شیار دار سریع پخت 450 گرمی تک ماکارون
لازانیا شیار دار سریع پخت 450 گرمی تک ماکارون

22,000 تومان خرید

زر ماکارون
لازانیا 500 گرمی زر ماکارون
لازانیا 500 گرمی زر ماکارون

35,500 تومان خرید

زر ماکارون
لازانیا اسفناج پیش پخت 300 گرمی زر ماکارون
لازانیا اسفناج پیش پخت 300 گرمی زر ماکارون

5,000 تومان خرید

مانا
لازانیا با ادویه مخصوص 300 گرمی مانا
لازانیا با ادویه مخصوص 300 گرمی مانا

7,500 تومان خرید

تک ماکارون
لازانیا شیار دار سریع پخت 250 گرمی تک ماکارون
لازانیا شیار دار سریع پخت 250 گرمی تک ماکارون

8,000 تومان خرید

انسی
رشته آشی 500 گرمی انسی
رشته آشی 500 گرمی انسی

14,000 تومان خرید

مهبد
رشته آشی 500 گرمی مهبد
رشته آشی 500 گرمی مهبد

25,000 تومان خرید

انسی
رشته پلویی 500 گرمی انسی
رشته پلویی 500 گرمی انسی

9,800 تومان خرید

تک ماکارون
ماکارونی ( رشته فرنگی ) ( ورمیشل ) فیدلی 500گرمی تک
ماکارونی ( رشته فرنگی ) ( ورمیشل ) فیدلی 500گرمی تک

27,000 تومان خرید

خارجی
رشته نودل چای سبز 300 گرمی خارجی
رشته نودل چای سبز 300 گرمی خارجی

290,000 تومان خرید

خارجی
نودل برنج 3 میل شیشه ای 375 گرمی خارجی
نودل برنج 3 میل شیشه ای 375 گرمی خارجی

308,000 تومان خرید

خارجی
نودل شیشه ای لوبیا 250 گرمی خارجی
نودل شیشه ای لوبیا 250 گرمی خارجی

308,000 تومان خرید

خارجی
ورمیشل بدون گلوتن 250 گرمی خارجی
ورمیشل بدون گلوتن 250 گرمی خارجی

330,000 تومان خرید

خارجی
رشته نودل سیب زمینی 500 گرمی خارجی
رشته نودل سیب زمینی 500 گرمی خارجی

550,000 تومان خرید

خارجی
ورمیشل برنجی (رشته نشاسته ای فالوده) 200 گرمی خارجی
ورمیشل برنجی (رشته نشاسته ای فالوده) 200 گرمی خارجی

70,000 تومان خرید