چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم پنیر ناچو چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم پنیر ناچو چی توز

1,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم لیموناد 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم لیموناد 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم هالوپینو 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم هالوپینو 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان لیمویی 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم گلپر 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم گلپر 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم فلفل 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان با طعم فلفل 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه آفتابگردان ساده نمکی 105 گرمی سنجابک
تخمه آفتابگردان ساده نمکی 105 گرمی سنجابک

10,000 تومان خرید

عقاب
کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب
کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

10,500 تومان خرید

برتر
تخمه کدو درشت مرمری 400 گرمی برتر
تخمه کدو درشت مرمری 400 گرمی برتر

111,000 تومان خرید

سنجابک
تخمه هندوانه لیمویی 80 گرمی سنجابک
تخمه هندوانه لیمویی 80 گرمی سنجابک

13,000 تومان خرید

سنجابک
مغز پسته 3 گرمی سنجابک
مغز پسته 3 گرمی سنجابک

14,000 تومان خرید

سنجابک
مخلوط آجیل 3 گرمی سنجابک
مخلوط آجیل 3 گرمی سنجابک

14,000 تومان خرید

عقاب
کنجد عسلی 20 گرمی عقاب
کنجد عسلی 20 گرمی عقاب

1,500 تومان خرید

سنجابک
تخمه هندوانه باطعم گلپر 80 گرمی سنجابک
تخمه هندوانه باطعم گلپر 80 گرمی سنجابک

15,000 تومان خرید

گلستان
مغز پسته لیمویی 30 گرمی گلستان
مغز پسته لیمویی 30 گرمی گلستان

15,000 تومان خرید

مانی
مخلوط شیرین مانی
مخلوط شیرین مانی

15,000 تومان خرید

مزمز
مغز تخمه آفتابگردان نمکی مزمز
مغز تخمه آفتابگردان نمکی مزمز

16,000 تومان خرید

مزمز
مغز تخمه آفتابگردان سرکه نمکی مزمز
مغز تخمه آفتابگردان سرکه نمکی مزمز

16,000 تومان خرید

مزمز
مغز تخمه آفتابگردان لیمویی مزمز
مغز تخمه آفتابگردان لیمویی مزمز

16,000 تومان خرید

مزمز
مغز سه تخمه سرکه نمکی مزمز
مغز سه تخمه سرکه نمکی مزمز

18,000 تومان خرید

چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم هالوپینو چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم هالوپینو چی توز

2,000 تومان خرید

مانی
بادام زمینی با ادویه ساتای مانی
بادام زمینی با ادویه ساتای مانی

2,000 تومان خرید

چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم خامه و سبزیجات چی توز
بادام زمینی روکش دار باطعم خامه و سبزیجات چی توز

2,000 تومان خرید

مانی
بادام زمینی با طعم لیمو و فلفل مانی
بادام زمینی با طعم لیمو و فلفل مانی

2,000 تومان خرید

مانی
بادام زمینی با طعم پیاز و جعفری مانی
بادام زمینی با طعم پیاز و جعفری مانی

2,000 تومان خرید

عقاب
کنجد برشته و نمکی مسافرتی 20 گرمی عقاب
کنجد برشته و نمکی مسافرتی 20 گرمی عقاب

2,000 تومان خرید

مزمز
مغز تخمه هندوانه نمکی مزمز
مغز تخمه هندوانه نمکی مزمز

20,000 تومان خرید

مزمز
مغز سه تخمه نمکی مزمز
مغز سه تخمه نمکی مزمز

20,000 تومان خرید

مزمز
مغز تخمه کدو نمکی مزمز
مغز تخمه کدو نمکی مزمز

20,000 تومان خرید

مانی
بادام هندی با ادویه ساتای مانی
بادام هندی با ادویه ساتای مانی

23,000 تومان خرید

مانی
بادام هندی با طعم پیاز و جعفری 30 گرمی مانی
بادام هندی با طعم پیاز و جعفری 30 گرمی مانی

23,000 تومان خرید

مزمز
بادام هندی 35 گرمی مزمز
بادام هندی 35 گرمی مزمز

23,000 تومان خرید

کندو
کنجد سیاه 300 گرمی خارجی
کنجد سیاه 300 گرمی خارجی

265,000 تومان خرید

چی توز
مخلوط مغز و میوه خشک 50 گرمی چی توز
مخلوط مغز و میوه خشک 50 گرمی چی توز

3,000 تومان خرید

مزمز
تخمه آفتابگردان با طعم سماق 110 گرمی مزمز
تخمه آفتابگردان با طعم سماق 110 گرمی مزمز

30,000 تومان خرید

کندو
برنجک تند و آتشین ژاپنی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
برنجک تند و آتشین ژاپنی 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

39,000 تومان خرید

گلستان
مخلوط نخودچی و كشمش 30 گرمی گلستان
مخلوط نخودچی و كشمش 30 گرمی گلستان

4,000 تومان خرید

برتر
تخمه آفتابگردان سفید 300 گرمی اعلا
تخمه آفتابگردان سفید 300 گرمی اعلا

49,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی نمکی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی نمکی 40 گرمی مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی روکش دار پنیری مزمز
بادام زمینی روکش دار پنیری مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی روکش دار فلفلی جدید مزمز
بادام زمینی روکش دار فلفلی جدید مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز
بادام زمینی فلفلی 40 گرمی مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی مزمز
بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز
بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
پسته اکبری 45 گرمی مزمز
پسته اکبری 45 گرمی مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی روکش دار بالزامیک مزمز
بادام زمینی روکش دار بالزامیک مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی روکش دار کچاپ مزمز
بادام زمینی روکش دار کچاپ مزمز

5,000 تومان خرید

مزمز
بادام زمینی روکش دار دودی مزمز
بادام زمینی روکش دار دودی مزمز

5,000 تومان خرید

برتر
تخمه ژاپنی 300 گرمی اعلا
تخمه ژاپنی 300 گرمی اعلا

55,000 تومان خرید

برتر
نخودچی و كشمش مخلوط 30 گرمی برتر
نخودچی و كشمش مخلوط 30 گرمی برتر

6,000 تومان خرید

برتر
تخمه آفتابگردان سیاه 300 گرمی اعلا
تخمه آفتابگردان سیاه 300 گرمی اعلا

60,000 تومان خرید

مزمز
مغز فندق نمکی 30 گرمی مزمز
مغز فندق نمکی 30 گرمی مزمز

7,000 تومان خرید

کندو
میکس حبه میوه های استوایی 1000 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
میکس حبه میوه های استوایی 1000 گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

755,000 تومان خرید

مانی
لیمونات 65 گرمی مانی
لیمونات 65 گرمی مانی

8,000 تومان خرید

مانی
کوکتل مکزیکی ۶۵ گرمی مانی
کوکتل مکزیکی ۶۵ گرمی مانی

8,000 تومان خرید

مانی
مخلوط استوایی مانی
مخلوط استوایی مانی

8,000 تومان خرید

مزمز
بادام درختی 35 گرمی مزمز
بادام درختی 35 گرمی مزمز

8,000 تومان خرید

برتر
بادام درختی 450 گرمی برتر
بادام درختی 450 گرمی برتر

82,000 تومان خرید

برتر
تخمه کدو ریز 400 گرمی برتر
تخمه کدو ریز 400 گرمی برتر

84,000 تومان خرید

برتر
تخمه هندوانه 400 گرمی برتر
تخمه هندوانه 400 گرمی برتر

8,745 تومان خرید

کندو
زنجبیل حبه تند و شیرین 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد
زنجبیل حبه تند و شیرین 200گرمی کندو تحویل 4 ساعت بعد

89,000 تومان خرید

خارجی
معجون آجیل و عسل (بادام و پسته) تک نفری خارجی
معجون آجیل و عسل (بادام و پسته) تک نفری خارجی

9,800 تومان خرید

خارجی
معجون آجیل و عسل (بادام و فندوق) تک نفری خارجی
معجون آجیل و عسل (بادام و فندوق) تک نفری خارجی

9,800 تومان خرید

کندو
نارگیل حبه شیرین نیم کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد
نارگیل حبه شیرین نیم کیلویی کندو تحویل 4 ساعت بعد

99,000 تومان خرید