کندو
نان لواش بسته بندی 5 عددی کندو
نان لواش بسته بندی 5 عددی کندو

3,000 تومان خرید

سایر
نان لواش 5برگ تک نفره عمده 24 ساعته
نان لواش 5برگ تک نفره عمده 24 ساعته

3,200 تومان خرید

سه نان
نان تافتون سبوس 8 عددی سه نان
نان تافتون سبوس 8 عددی سه نان

3,500 تومان خرید

سه نان
نان تافتون 8 عددی سه نان
نان تافتون 8 عددی سه نان

3,500 تومان خرید

کندو
نان قزوین سنتی 3 عددی کندو
نان قزوین سنتی 3 عددی کندو

35,500 تومان خرید

کندو
نان قندی (نان روغنی) خشک تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد
نان قندی (نان روغنی) خشک تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد

55,000 تومان خرید

کندو
نان قندی (نان روغنی) نرم تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد
نان قندی (نان روغنی) نرم تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد

58,000 تومان خرید

کاله
نان لواش بدون گلوتن 5 عددی 350 گرمی سلینو کاله
نان لواش بدون گلوتن 5 عددی 350 گرمی سلینو کاله

68,000 تومان خرید

کندو
نان سنگک تک عددی تازه کندو تحویل 6 ساعت بعد
نان سنگک تک عددی تازه کندو تحویل 6 ساعت بعد

9,500 تومان خرید