کندو
نان لواش بسته بندی 5 عددی کندو
نان لواش بسته بندی 5 عددی کندو

3,000 تومان خرید

سایر
نان لواش 5برگ تک نفره عمده 24 ساعته
نان لواش 5برگ تک نفره عمده 24 ساعته

3,200 تومان خرید

سه نان
نان تافتون سبوس 8 عددی سه نان
نان تافتون سبوس 8 عددی سه نان

3,500 تومان خرید

سه نان
نان تافتون 8 عددی سه نان
نان تافتون 8 عددی سه نان

3,500 تومان خرید

کندو
نان قزوین سنتی 3 عددی کندو
نان قزوین سنتی 3 عددی کندو

35,500 تومان خرید

کندو
نان قندی (نان روغنی) خشک تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد
نان قندی (نان روغنی) خشک تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد

55,000 تومان خرید

کندو
نان قندی (نان روغنی) نرم تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد
نان قندی (نان روغنی) نرم تازه کندو تحویل 2 ساعت بعد

58,000 تومان خرید

کاله
نان لواش بدون گلوتن 5 عددی 350 گرمی سلینو کاله
نان لواش بدون گلوتن 5 عددی 350 گرمی سلینو کاله

68,000 تومان خرید

کندو
نان سنگک تک عددی تازه کندو تحویل 6 ساعت بعد
نان سنگک تک عددی تازه کندو تحویل 6 ساعت بعد

9,500 تومان خرید

احباب
نان کامل سبوس دار ساده 500 گرمی احباب
نان کامل سبوس دار ساده 500 گرمی احباب

9,500 تومان خرید

احباب
نان ارگانیک کامل سبوس دار ساده 400 گرمی احباب
نان ارگانیک کامل سبوس دار ساده 400 گرمی احباب

9,500 تومان خرید