تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون تحفه

112,900 تومان خرید

سایر
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

112,900 تومان خرید

خارجی
کنسرو ماهی ساردین 10 عددی
کنسرو ماهی ساردین 10 عددی

1,250,000 تومان خرید

اسپینالر
کنسرو ماهی ساردین در روغن  120 گرمی خارجی
کنسرو ماهی ساردین در روغن 120 گرمی خارجی

245,000 تومان خرید

هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی

26,500 تومان خرید

کندو
کنسرو خورش قلیه ماهی 460 گرمی 10 عددی
کنسرو خورش قلیه ماهی 460 گرمی 10 عددی

2,800,000 تومان خرید

خارجی
کنسرو ماهی سالمون 12 عددی خارجی
کنسرو ماهی سالمون 12 عددی خارجی

2,900,000 تومان خرید

تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی

39,000 تومان خرید

خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 43 گرمی 5 عددی خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 43 گرمی 5 عددی خارجی

725,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون

90,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون

90,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون

90,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون

90,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در روغن با سبزیجات معطر 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در روغن با سبزیجات معطر 180 گرمی شیلتون

90,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه

99,000 تومان خرید