چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه

10,000 تومان خرید

تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون 170 گرمی تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون 170 گرمی تحفه

12,000 تومان خرید

اسپینالر
کنسرو ماهی ساردین در روغن  120 گرمی خارجی
کنسرو ماهی ساردین در روغن 120 گرمی خارجی

125,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه

15,500 تومان خرید

خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 23 گرمی خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 23 گرمی خارجی

160,000 تومان خرید

میلو
کنسرو ماهی ساردین تند 125گرمی میلو
کنسرو ماهی ساردین تند 125گرمی میلو

164,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه

22,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون

24,000 تومان خرید

تحفه
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی

24,600 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون

26,000 تومان خرید

هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی

26,500 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون

27,000 تومان خرید

سایر
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

27,500 تومان خرید

تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه

8,500 تومان خرید

تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه

9,600 تومان خرید