چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

اسپینالر
کنسرو ماهی ساردین در روغن  120 گرمی خارجی
کنسرو ماهی ساردین در روغن 120 گرمی خارجی

245,000 تومان خرید

هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی
تن ماهی در روغن بدون مواد نگهدارنده 220 گرمی هانی

26,500 تومان خرید

میلو
کنسرو ماهی ساردین 125گرمی خارجی
کنسرو ماهی ساردین 125گرمی خارجی

288,000 تومان خرید

خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 43 گرمی خارجی
کنسرو ماهی آنچوی در روغن گیاهی 43 گرمی خارجی

295,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در آب نمک رژیمی 180 گرمی شیلتون

30,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون
تن ماهی دودی کلید دار 185 گرمی شیلتون

30,000 تومان خرید

شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون
تن ماهی در روغن 180 گرمی شیلتون

30,000 تومان خرید

سایر
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

35,000 تومان خرید

تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه
تن ماهی با شوید در روغن 180 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه
کنسرو سالاد ماهی تن 160 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه
کنسرو فیله ماهی هوور در روغن 170 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی
تن فیله ماهی هوور در آب نمک رژیمی

39,000 تومان خرید

تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون 170 گرمی تحفه
فیله ماهی هوور در روغن زیتون 170 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه
تن ماهی و لوبیا در سس گوجه فرنگی 160 گرمی تحفه

39,000 تومان خرید

تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز در روغن 180گرمی تحفه

39,000 تومان خرید