دومینو
بستنی یخی میوه ای با هسته 120 گرمی دومینو
بستنی یخی میوه ای با هسته 120 گرمی دومینو

1,000 تومان خرید

دایتی
فالوده شیرازی آلبالویی 1000 گرمی دایتی
فالوده شیرازی آلبالویی 1000 گرمی دایتی

10,000 تومان خرید

کاله
بستنی کارامل و بادام زمینی و شکلات 650 گرمی کاله
بستنی کارامل و بادام زمینی و شکلات 650 گرمی کاله

12,000 تومان خرید

کاله
بستنی بیسکوییتی کوکی 650 گرمی کاله
بستنی بیسکوییتی کوکی 650 گرمی کاله

12,000 تومان خرید

کاله
بستنی پسته ای 650 گرمی کاله
بستنی پسته ای 650 گرمی کاله

12,000 تومان خرید

کندو
بستنی خشک کیلویی کندو
بستنی خشک کیلویی کندو

1,200,000 تومان خرید

کاله
بستنی کره و گردو 650 گرمی کاله
بستنی کره و گردو 650 گرمی کاله

13,500 تومان خرید

دایتی
بستنی شکلاتی دارکن دارکر 600 گرمی دایتی
بستنی شکلاتی دارکن دارکر 600 گرمی دایتی

15,000 تومان خرید

دایتی
بستنی شاتوت 600 گرمی دایتی
بستنی شاتوت 600 گرمی دایتی

15,000 تومان خرید

خارجی
پودر بستنی وانیلی یا کاکائویی بدون گلوتن خارجی
پودر بستنی وانیلی یا کاکائویی بدون گلوتن خارجی

200,000 تومان خرید

کاله
بستنی قهوه ماکیاتو 650 گرمی کاله
بستنی قهوه ماکیاتو 650 گرمی کاله

25,000 تومان خرید

کاله
بستنی باقلوا 650 گرمی کاله
بستنی باقلوا 650 گرمی کاله

43,000 تومان خرید

دایتی
فالوده شیرازی لیمویی 1000 گرمی دایتی
فالوده شیرازی لیمویی 1000 گرمی دایتی

45,000 تومان خرید

سایر
نوشمک ( یخمک ) 100 عددی
نوشمک ( یخمک ) 100 عددی

490,000 تومان خرید

سایر
بستنی وانیلی لیوانی
بستنی وانیلی لیوانی

500 تومان خرید

دایتی
بستنی وانیل با شربت توت فرنگی 600 گرمی دایتی
بستنی وانیل با شربت توت فرنگی 600 گرمی دایتی

7,000 تومان خرید

کاله
بستنی شکلاتی 280 گرمی کاله
بستنی شکلاتی 280 گرمی کاله

8,000 تومان خرید

کاله
بستنی قهوه 280 گرمی کاله
بستنی قهوه 280 گرمی کاله

8,000 تومان خرید