نامی نو
خوراک سوسیس و قارچ با سس گوجه فرنگی 200 گرمی نامی نو
خوراک سوسیس و قارچ با سس گوجه فرنگی 200 گرمی نامی نو

10,000 تومان خرید

هانی
خورش بامیه 285 گرمی هانی
خورش بامیه 285 گرمی هانی

11,600 تومان خرید

هانی
فاصولیا 285 گرمی هانی
فاصولیا 285 گرمی هانی

11,600 تومان خرید

نامی نو
سالاد ماکارونی ژامبون 200 گرمی نامی نو
سالاد ماکارونی ژامبون 200 گرمی نامی نو

12,000 تومان خرید

رباط
سالاد ماکارونی با ژامبون 300گرمی رباط
سالاد ماکارونی با ژامبون 300گرمی رباط

12,000 تومان خرید

چیکا
استیک گوشت 180 گرمی 5 عددی چیکا
استیک گوشت 180 گرمی 5 عددی چیکا

137,500 تومان خرید

کاله
پیتزا پپرونی تک نفره سایز بزرگ 430 گرمی پمینا کاله
پیتزا پپرونی تک نفره سایز بزرگ 430 گرمی پمینا کاله

13,900 تومان خرید

سایر
پیتزا مخصوص 450 گرمی مرقوب
پیتزا مخصوص 450 گرمی مرقوب

14,500 تومان خرید

نامی نو
سالاد مرغ کوچک نامی نو
سالاد مرغ کوچک نامی نو

14,500 تومان خرید

هانی
خورش قیمه سیب زمینی 285 گرمی هانی
خورش قیمه سیب زمینی 285 گرمی هانی

16,700 تومان خرید

کاله
پیتزا اسفناج و قارچ تک نفره سایز بزرگ 430 گرمی پمینا کاله
پیتزا اسفناج و قارچ تک نفره سایز بزرگ 430 گرمی پمینا کاله

17,900 تومان خرید

هانی
شوید باقالی پلو 350 گرمی هانی
شوید باقالی پلو 350 گرمی هانی

18,500 تومان خرید

هانی
برنج زعفرانی 330 گرمی هانی
برنج زعفرانی 330 گرمی هانی

18,500 تومان خرید

هانی
خوراک سیب زمینی با گوشت کوفته ای (کله گنجشکی) 285 گرمی هانی
خوراک سیب زمینی با گوشت کوفته ای (کله گنجشکی) 285 گرمی هانی

19,000 تومان خرید

هانی
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
خوراک مرغ 285 گرمی هانی

19,000 تومان خرید

کندو
شوید باقالی پلو با گوشت 450 گرمی
شوید باقالی پلو با گوشت 450 گرمی

200,000 تومان خرید

سایر
سالاد فصل 150 گرمی تازه
سالاد فصل 150 گرمی تازه

20,300 تومان خرید

هانی
خوراک لوبیا سبز با گوشت 285 گرمی هانی
خوراک لوبیا سبز با گوشت 285 گرمی هانی

22,000 تومان خرید

هانی
خورش فسنجان با مرغ 225 گرمی هانی
خورش فسنجان با مرغ 225 گرمی هانی

24,000 تومان خرید

هانی
خورش کرفس 285 گرمی هانی
خورش کرفس 285 گرمی هانی

24,000 تومان خرید

هانی
خورش آلو اسفناج 285 گرمی هانی
خورش آلو اسفناج 285 گرمی هانی

24,000 تومان خرید

هانی
خورش قورمه سبزی 285 گرمی هانی
خورش قورمه سبزی 285 گرمی هانی

24,500 تومان خرید

هانی
خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی
خورش قیمه بادمجان 285 گرمی هانی

24,500 تومان خرید

کندو
سینی مزه 30در30 کندو
سینی مزه 30در30 کندو

2,470,000 تومان خرید

رباط
ساندویچ فیله مرغ 150گرمی رباط
ساندویچ فیله مرغ 150گرمی رباط

25,000 تومان خرید

نامی نو
کشک بادمجان 200 گرمی سان شاد
کشک بادمجان 200 گرمی سان شاد

27,000 تومان خرید

نامی نو
الویه کالباس کوچک نامی نو
الویه کالباس کوچک نامی نو

28,000 تومان خرید

نامی نو
الویه مرغ کوچک نامی نو
الویه مرغ کوچک نامی نو

29,000 تومان خرید

کاله
پنینی دونر گوشت و پنیر 250گرمی کاله
پنینی دونر گوشت و پنیر 250گرمی کاله

29,000 تومان خرید

کاله
پنینی پارمای مرغ و پنیر 250گرمی کاله
پنینی پارمای مرغ و پنیر 250گرمی کاله

29,000 تومان خرید

کاله
پنینی پارما بوقلمون و پنیر 250گرمی کاله
پنینی پارما بوقلمون و پنیر 250گرمی کاله

29,000 تومان خرید

کاله
پنینی دونر مرغ و پنیر 250گرمی کاله
پنینی دونر مرغ و پنیر 250گرمی کاله

29,000 تومان خرید

کاله
پنینی پاسترامی و پنیر 250گرمی کاله
پنینی پاسترامی و پنیر 250گرمی کاله

29,000 تومان خرید

هانی
آش رشته 460 گرمی هانی
آش رشته 460 گرمی هانی

29,000 تومان خرید

سایر
ساندویچ کالباس گوشت 70درصد با نان باکت 250 گرمی تازه
ساندویچ کالباس گوشت 70درصد با نان باکت 250 گرمی تازه

29,000 تومان خرید

هانی
خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی
خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی

29,500 تومان خرید

چیکا
شوید پلو با گوشت 300 گرمی چیکا
شوید پلو با گوشت 300 گرمی چیکا

34,000 تومان خرید

کندو
سینی فینگرفود سرد 30در30 کندو
سینی فینگرفود سرد 30در30 کندو

3,540,000 تومان خرید

کندو
سینی فینگرفود گرم 30در30 کندو
سینی فینگرفود گرم 30در30 کندو

3,660,000 تومان خرید

هانی
جوجه کباب 175 گرمی هانی
جوجه کباب 175 گرمی هانی

38,000 تومان خرید

فارسی
لازانیا گوشت آماده 550گرمی فارسی
لازانیا گوشت آماده 550گرمی فارسی

39,000 تومان خرید

هانی
لوبیا پلو با گوشت 330 گرمی هانی
لوبیا پلو با گوشت 330 گرمی هانی

47,000 تومان خرید

رباط
سالاد ماکارونی با سویا ۳۰۰گرمی رباط
سالاد ماکارونی با سویا ۳۰۰گرمی رباط

5,000 تومان خرید

رباط
سالاد ماکارونی با مرغ 300گرمی رباط
سالاد ماکارونی با مرغ 300گرمی رباط

5,000 تومان خرید

رباط
سوسیس سیب زمینی 300گرمی رباط
سوسیس سیب زمینی 300گرمی رباط

5,000 تومان خرید

تلاونگ
ساندویچ سفیده تخم مرغ با پنیر 170 گرمی تلاونگ
ساندویچ سفیده تخم مرغ با پنیر 170 گرمی تلاونگ

50,000 تومان خرید

رباط
سیب زمینی با پیاز 300 گرمی رباط
سیب زمینی با پیاز 300 گرمی رباط

5,200 تومان خرید

رباط
سالاد سیب زمینی با سویا 300 گرمی رباط
سالاد سیب زمینی با سویا 300 گرمی رباط

5,500 تومان خرید

هانی
مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی
مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

5,900 تومان خرید

سایر
ساندویچ فیله مرغ با نان همبرگری 250 گرمی تازه
ساندویچ فیله مرغ با نان همبرگری 250 گرمی تازه

6,300 تومان خرید

رباط
خوراک بادمجان 300 گرمی رباط
خوراک بادمجان 300 گرمی رباط

6,500 تومان خرید

کندو
سینی مزه فینگرفود سرد و بهداشتی 8 عددی کندو تحویل 24 ساعته
سینی مزه فینگرفود سرد و بهداشتی 8 عددی کندو تحویل 24 ساعته

69,000 تومان خرید

چیکا
برنج زعفرانی 300 گرمی چیکا
برنج زعفرانی 300 گرمی چیکا

7,300 تومان خرید

کاله
پیتزا مارگاریتا بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله
پیتزا مارگاریتا بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله

75,000 تومان خرید

کاله
پیتزا مرغ بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله
پیتزا مرغ بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله

79,000 تومان خرید

کندو
سالاد سیب و کرفس با سس مخصوص 5000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
سالاد سیب و کرفس با سس مخصوص 5000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

810,000 تومان خرید

سایر
ساندویچ کلاب آماده کالباس گوشت و پنیر
ساندویچ کلاب آماده کالباس گوشت و پنیر

88,500 تومان خرید

سایر
ساندویچ کلاب آماده کالباس مرغ و پنیر
ساندویچ کلاب آماده کالباس مرغ و پنیر

88,500 تومان خرید

نامی نو
ساندویچ کلاب کالباس گوشت و پنیر با سس تک نفره 180گرمی نامی نو
ساندویچ کلاب کالباس گوشت و پنیر با سس تک نفره 180گرمی نامی نو

88,500 تومان خرید

نامی نو
ساندویچ کلاب کالباس مرغ و پنیر با سس تک نفره 180گرمی نامی نو
ساندویچ کلاب کالباس مرغ و پنیر با سس تک نفره 180گرمی نامی نو

88,500 تومان خرید

کاله
پیتزا گوشت بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله
پیتزا گوشت بدون گلوتن سلینو 350 گرمی کاله

93,000 تومان خرید