چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

ملارد
قارچ 200 گرمی ملارد
قارچ 200 گرمی ملارد

14,000 تومان خرید

کندو لوکس
قارچ گانودرما خشک شده 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
قارچ گانودرما خشک شده 100 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

140,000 تومان خرید

ملارد
قارچ دکمه ای ( قارچ مینیاتوری کوچک ) 200 گرمی ملارد
قارچ دکمه ای ( قارچ مینیاتوری کوچک ) 200 گرمی ملارد

17,000 تومان خرید

سایر
جوانه ماش 350 گرمی تازه
جوانه ماش 350 گرمی تازه

20,000 تومان خرید

سایر
جوانه گندم 200 گرمی تازه
جوانه گندم 200 گرمی تازه

22,000 تومان خرید

ملارد
قارچ 400 گرمی ملارد
قارچ 400 گرمی ملارد

25,000 تومان خرید

سایر
جوانه میکس ترکیبی 200 گرمی تازه
جوانه میکس ترکیبی 200 گرمی تازه

4,500 تومان خرید

سایر
جوانه شبدر 5 کیلویی تازه
جوانه شبدر 5 کیلویی تازه

550,000 تومان خرید

خارجی
قارچ شیتاکه خشک ( شیتاکی ) 250 گرمی خارجی
قارچ شیتاکه خشک ( شیتاکی ) 250 گرمی خارجی

570,000 تومان خرید

کندو
قارچ قهوه ای 500 گرمی کندو
قارچ قهوه ای 500 گرمی کندو

75,000 تومان خرید

سایر
قارچ اسلایس شده 400 گرمی تازه
قارچ اسلایس شده 400 گرمی تازه

76,000 تومان خرید