202
همبرگر بدون سویا 5 عددی 202
همبرگر بدون سویا 5 عددی 202

19,200 تومان خرید

ب آ
برگر مرغ 450 گرمی ب آ
برگر مرغ 450 گرمی ب آ

29,900 تومان خرید

کاله
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرمی کاله
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرمی کاله

33,000 تومان خرید

کاله
همبرگر معمولی 500 گرمی کاله
همبرگر معمولی 500 گرمی کاله

34,300 تومان خرید