چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

ب آ
سیب زمینی تنوری 950 گرمی ب آ
سیب زمینی تنوری 950 گرمی ب آ

13,000 تومان خرید

سایر
باقالی سبز پاک شده 1000 گرمی اعلا
باقالی سبز پاک شده 1000 گرمی اعلا

133,000 تومان خرید

پاکر
سیر داغ 125 گرمی پاکر
سیر داغ 125 گرمی پاکر

14,100 تومان خرید

کاله
بادمجان کبابی 400گرمی پمینا کاله
بادمجان کبابی 400گرمی پمینا کاله

14,500 تومان خرید

نوبر سبز
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز

14,500 تومان خرید

پاکر
پیاز داغ خلالی 100 گرمی پاکر
پیاز داغ خلالی 100 گرمی پاکر

24,000 تومان خرید

پاکر
پیاز داغ نگینی 200 گرمی پاکر
پیاز داغ نگینی 200 گرمی پاکر

35,000 تومان خرید

دکتر بیژن
سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن
سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن

5,000 تومان خرید

دکتر بیژن
سبزی پلویی 400 گرمی دکتر بیژن
سبزی پلویی 400 گرمی دکتر بیژن

5,000 تومان خرید

دکتر بیژن
سبزی آش 400 گرمی دکتر بیژن
سبزی آش 400 گرمی دکتر بیژن

5,000 تومان خرید

سایر
باقلا سبز پاک شده منجمد 2000 گرمی مرقوب
باقلا سبز پاک شده منجمد 2000 گرمی مرقوب

550,000 تومان خرید

سایر
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی مرقوب
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی مرقوب

6,000 تومان خرید

سایر
دان انار (انار دون شده) 2000 گرمی تازه
دان انار (انار دون شده) 2000 گرمی تازه

610,000 تومان خرید

کندو
نخود سبز نخود فرنگی 500 گرمی منجمد
نخود سبز نخود فرنگی 500 گرمی منجمد

69,000 تومان خرید

کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرمی پمینا کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرمی پمینا کاله

8,700 تومان خرید

کاله
ذرت شیرین منجمد 400 گرمی پمینا كاله
ذرت شیرین منجمد 400 گرمی پمینا كاله

8,700 تومان خرید

سایر
سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد
سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد

95,000 تومان خرید