چی‌بگیر کوتاه کننده لینک

کندو لوکس
میوه کاکتوس 600 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه کاکتوس 600 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

1,050,000 تومان خرید

کندو فروت
ظرف میوه فصول گرم سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد
ظرف میوه فصول گرم سال شسته شده و آماده مصرف تحویل 4 ساعت بعد

108,000 تومان خرید

کندو
توت فرنگی 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
توت فرنگی 1000 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

120,000 تومان خرید

کندو
انگور سبز بی دانه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور سبز بی دانه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

120,000 تومان خرید

کندو
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
شلیل یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

130,000 تومان خرید

کندو
آلبالو ترش 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلبالو ترش 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

130,000 تومان خرید

کندو
انبه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انبه یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

150,000 تومان خرید

کندو
گوجه سبز تازه 1000 گرمی کندو
گوجه سبز تازه 1000 گرمی کندو

150,000 تومان خرید

کندو
زردآلو درشت آبدار ممتاز 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
زردآلو درشت آبدار ممتاز 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

150,000 تومان خرید

کندو لوکس
پوملو دارابی تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
پوملو دارابی تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

169,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی کوکوریکو (نوعی نارگیل) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی کوکوریکو (نوعی نارگیل) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

170,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی آواکادو دانه ای کندو تحویل 24 ساعته

170,000 تومان خرید

کندو
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار درجه یک بوته ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

24,900 تومان خرید

کندو
گیلاس شیرین 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گیلاس شیرین 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

250,000 تومان خرید

کندو
انگور بی دانه قرمز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور بی دانه قرمز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

270,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک قرمز خارجی رزبری 125 گرمی کندو تحویل 24ساعته
تمشک قرمز خارجی رزبری 125 گرمی کندو تحویل 24ساعته

270,000 تومان خرید

کندو
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آناناس طلایی کندو تحویل 2 ساعت بعد

290,000 تومان خرید

کندو
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خربزه شیرین کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

290,000 تومان خرید

کندو
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
لیمو شیرین درشت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

29,500 تومان خرید

کندو لوکس
میوه آمریکایی بلوبری 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه آمریکایی بلوبری 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

295,000 تومان خرید

کندو
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد
نارگیل آبدار دانه ای کندو تحویل ۲ ساعت بعد

300,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمشک وحشی سیاه بلک بری  500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
تمشک وحشی سیاه بلک بری 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

310,000 تومان خرید

کندو لوکس
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
کیوانو خیار آفریقایی (خربزه شاخدار) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

310,000 تومان خرید

کندو
آلو جنگلی ترش و شیرین ارگانیک 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو جنگلی ترش و شیرین ارگانیک 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

315,000 تومان خرید

کندو
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گلابی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

320,000 تومان خرید

کندو
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
خیار گلخانه ای یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

34,900 تومان خرید

کندو لوکس
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
سیب سبز ترش خارجی یک کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

349,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه مار سالاک سه عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه مار سالاک سه عددی کندو تحویل 24 ساعته

380,000 تومان خرید

کندو لوکس
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
بیبی آناناس ( آناناس کوچک ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

395,000 تومان خرید

کندو
زغال اخته 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
زغال اخته 1000 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

405,000 تومان خرید

کندو لوکس
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
پاپایا تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

410,000 تومان خرید

کندو لوکس
رز اپل سیب گل رز تک عددی کندو
رز اپل سیب گل رز تک عددی کندو

410,000 تومان خرید

کندو لوکس
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته
انگور قرمز درشت 500 گرمی کندو تحویل 24ساعته

420,000 تومان خرید

کندو لوکس
خلال شیرین شده پوست پرتقال 300 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
خلال شیرین شده پوست پرتقال 300 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

440,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه اروپایی ردکارنت منجمد 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه اروپایی ردکارنت منجمد 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته

450,000 تومان خرید

کندو
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
نارنج ترش و معطر یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

45,800 تومان خرید

کندو
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
موز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

46,000 تومان خرید

کندو لوکس
دست بودا (نوعی بالنگ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
دست بودا (نوعی بالنگ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

460,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی لیچی 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی لیچی 100 گرمی کندو تحویل 24ساعته

485,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه مکزیکی چایوت ( چوچو ) 2000گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه مکزیکی چایوت ( چوچو ) 2000گرمی کندو تحویل 24 ساعته

495,000 تومان خرید

کندو لوکس
شوگر اپل ( سیب کاستارد ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
شوگر اپل ( سیب کاستارد ) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

500,000 تومان خرید

کندو فروت
توت فرنگی شسته شده و برش خورده 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعت بعد
توت فرنگی شسته شده و برش خورده 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعت بعد

500,000 تومان خرید

کندو
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمبرهندی ترش 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

510,000 تومان خرید

کندو
سیب قرمز ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
سیب قرمز ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

52,000 تومان خرید

کندو
تمر هندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمر هندی شیرین 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

520,000 تومان خرید

کندو
شاتوت منجمد 1000 گرمی کندو
شاتوت منجمد 1000 گرمی کندو

520,000 تومان خرید

کندو لوکس
تمر هندی ملس 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
تمر هندی ملس 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

520,000 تومان خرید

کندو لوکس
سیب توسرخ دو کیلویی کندو
سیب توسرخ دو کیلویی کندو

526,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه دراگون (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

530,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی رامبوتان 200 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی رامبوتان 200 گرمی کندو تحویل 24ساعته

530,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه دراگون پیتایا زرد (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته
میوه دراگون پیتایا زرد (میوه اژدها) تک عددی کندو تحویل 24 ساعته

535,000 تومان خرید

کندو
پرتقال شیرین درجه یک جنوب یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال شیرین درجه یک جنوب یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

55,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته
میوه استوایی پشن فروت 400 گرمی کندو تحویل 24ساعته

550,000 تومان خرید

کندو لوکس
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 400 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
میوه استوایی منگوستین (ترگیل) 400 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

570,000 تومان خرید

کندو لوکس
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته
انبه کنیایی کیلویی کندو تحویل 24 ساعته

575,000 تومان خرید

کندو
سیب زرد ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
سیب زرد ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

59,800 تومان خرید

کندو
گوجه سبز تازه 500 گرمی کندو
گوجه سبز تازه 500 گرمی کندو

60,000 تومان خرید

کندو
انار خارجی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انار خارجی یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

600,000 تومان خرید

کندو
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
پرتقال تامسون (شمال) یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

65,000 تومان خرید

کندو
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد
ملون (طالبی کوچک) تک عددی کندو تحویل 2 ساعت بعد

73,000 تومان خرید

کندو لوکس
لونگان 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعته
لونگان 500 گرمی کندو تحویل 24 ساعته

740,000 تومان خرید

کندو لوکس
کارلا
کارلا

750,000 تومان خرید

کندو
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
گریپ فروت یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

79,900 تومان خرید

کندو
هلو زعفرانی متوسط و آبدار نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هلو زعفرانی متوسط و آبدار نیم کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

80,000 تومان خرید

کندو
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
طالبی کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

83,000 تومان خرید

کندو
انگور یاقوتی يك کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
انگور یاقوتی يك کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
آلو زرد آبدار طلایی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
آلو زرد آبدار طلایی ممتاز یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
آلو قرمز آبدار ممتاز یک کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
انجیر قرمز دست چین شده 500 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
انجیر قرمز دست چین شده 500 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
هلو انجیری آبدار یک کیلویی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد
انجیر سبز دست چین شده 400 گرمی کندو تحویل ۲ ساعت بعد

90,000 تومان خرید

کندو
توت سفید نرم و شیرین و تازه 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد
توت سفید نرم و شیرین و تازه 400 گرمی کندو تحویل 2 ساعت بعد

95,000 تومان خرید

کندو لوکس
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته
فیسالیس 100گرمی کندو تحویل 24ساعته

99,000 تومان خرید

کندو
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد
هندوانه کیلویی کندو تحویل 2 ساعت بعد

99,500 تومان خرید